1 octombrie – termenul limită până la care pot fi depuse proiectele în cadrul procesului de bugetare participativă derulat de Primăria Bistrița

Până în data de 1 octombrie 2022, bistrițenii pot depune proiecte în cadrul procesului de bugetare participativă derulat de Primăria Bistrița.

Potrivit municipalității, proiectele pot fi depuse pe platforma Primăriei Bistrița destinată bugetării participative – https://participativ.e-bistrita.ro/.

Propunerile bistrițenilor trebuie să contribuie la îndeplinirea unui obiectiv de interes general pentru municipiul Bistrița și să se încadreze pe oricare din următoarele domenii:

  • Alei, trotuare, zone pietonale, spații verzi, plantare de arbori, arbuști și gard viu, locuri de joacă pentru copii, iluminat public pietonal și velo, mobilier urban ”smart”, în cartierele de locuințe;
  • Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației (îmbunătățirea căilor de acces, creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, sisteme de supraveghere video, etc.);
  • Reabilitare de imobile/părți componente ale acestora, cu valoare istorică, arhitecturală, culturală;
  • Amenajare fațade sau acoperișuri ”verzi”;
  • Amenajare de facilități pentru îngrijirea animalelor și zone pentru plimbarea și recreerea acestora;
  • Amenajare de zone și achiziție de echipamente și facilități pentru agrement;
  • Infrastructură, echipamente și aplicații culturale, educative, sociale, sportive și pentru sănătate;
  • Echipamente și infrastructură de reziliență la schimbări climatice, de mediu, pandemii, fenomene naturale.

Fiecare participant poate să depună una sau mai multe propuneri de proiecte/domeniu. Valoarea maximă a bugetului estimat pentru fiecare proiect este de 500.000 lei inclusiv TVA.

După analiza tehnico – economică și juridică a propunerilor, proiectele care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate vor fi supuse votului cetățenilor.

Selecția proiectelor se realizează în ordinea descrescătoare a numărului de voturi,  în limita bugetului alocat apelului de proiecte în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul următor desfășurării procedurii de bugetare participativă.

Proiectele câștigătoare vor fi implementate prin grija direcțiilor de specialitate ale Primăriei municipiului Bistrița și a instituțiilor subordonate acesteia.

Regulamentul procesului este disponibil pe platforma de bugetare participativă, la adresa https://participativ.e-bistrita.ro/.