Primăria Bistrița pune la bătaie 10.000 de euro pentru informarea publică prin intermediul unui ziar. “Răsunetul” și “Mesagerul”, singurele ziare cu acces la acest contract!

 -  -  1141


Primăria va face achiziția directă a contractului privind comunicarea informaţiilor de interes public în presa scrisă locală.

46.000 de lei este valoarea estimată acestui contract!

Contractul pus la bătaie va dura până la finalul anului, cu posibilitatea prelungirii pe încă patru luni. Procedura de achiziţie publică pentru atribuirea serviciilor de comunicare a informaţiilor de interes public în presa scrisă locală se va face prin intermediul unui ziar editat în limba română care să fie distribuit pe raza Municipiului Bistriţa. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este „preţul cel mai scăzut”.

De ce NUMAI “Răsunetul” și “Mesagerul” au acces la contract?

22Prin atribuirea acestui contract se dorește informarea corectă, obiectivă şi în timp util a cetăţenilor Municipiului Bistriţa. Cerinţele pentru încredințarea contractului:

– frecvenţa apariţiei – minim cinci zile pe săptămână
– tiraj mediu difuzat pe ediţie – minim 1.000 exemplare
– tirajul mediu difuzat pe ediţie trebuie să fie certificat pe o perioadă de minim trei luni, din ultimul an calendaristic, printr-o declaraţie pe proprie răspundere, însoţită de documnete financiar contabile privind tirajul înregistrat.
– certificare managementul calităţii conform ISO 9001
– profilul publicaţiei – informare generală
– aria de difuzare – Municipiul Bistriţa
– publicul ţintă – cetăţenii Municipiului Bistriţa, agenţi economici, asociaţii şi organizaţii cu activitate pe raza Municipiului Bistriţa.

În oferta financiară se va preciza preţul pentru tipărirea unui anunţ pe o suprafaţă de 1 cmp. Suprafaţa estimată pentru tipărire este de maxim 8.000 cmp / lună. Ofertele se pot depune până la data de 13.08.2016, ora 10:00. 

Peste 3.000 de euro pe lună plătește Primăria Bistrița pentru “imagine bună!”

 

d42Separat de contractul de 10.000 de euro, Primăria Bistrița a licitat un alt contract, privind serviciile de comunicare și publicitate prin mass-media. Sepia Print este firma care a câștigat contractul de publicitate pe 2016, în valoare de valoare de 140.668 lei (30.000 de euro) . Sepia Print a mai câștigat acest contract în anii precedenți și ulterior sub-contractează aceste servicii către televiziuni locale, radiouri, ziare, on-line-uri.

 

 

Citiți și:

cc3Primăria Bistrița își face imagine pe bani publici. Am aflat tarifele pentru emisiunile de la AS-TV, pentru apariții în presa locală și la radio! Bani frumoși, NU glumă!

 

https://www.ziardebistrita.ro/bani-pubici-pe-reclama/

0 notes
266 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *