Ministerul Finanțelor a publicat proiectul Legii bugetului de stat pe 2021. Ce sume revin județului Bistrița-Năsăud

 -  -  1956


Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul Legii bugetului de stat pe 2021, care urmează să fie supus aprobării Parlamentului.

Conform proiectului, bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 174,102 miliarde de lei, iar la cheltuieli în sumă de 318,456 miliarde de lei credite de angajament şi în sumă de 261,451 miliarde de lei credite bugetare, cu un deficit de 87,350 miliarde de lei.

În ceea ce privește județul Bistrița-Năsăud, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, pe anul 2021 şi estimări pe anii 2022-2024, judeţului nostru îi revine suma de 54,2 milioane lei. Din acești bani, cea mai mare sumă este alocată pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului (circa 21 milioane lei) și a centrelor pentru persoane cu handicap (aproximativ 12 milioane lei). De asemenea, se vor aloca bani și pentru ”Programul pentru școli al României” (5,4 milioane lei), dar și pentru drepturile copiilor cu CES din învățământul special (2,5 milioane lei), întreținerea unităților de învățământ special (4,1 milioane lei), finanțarea culturii și cultelor (7,3 milioane lei), căminele de bătrâni (200.000 de lei) și finanțarea burselor din învățământul special (227.000 de lei).

Totodată, din sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului, orașelor și comunelor, Bistrița-Năsăud primește 139 de milioane de lei. Cea mai mare sumă, de circa 97 de milioane de lei, va fi alocată pentru asigurarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav. Și instituțiile de învățământ preuniversitar de stat vor primi finanțare în valoare de circa 27 de milioane lei. Totodată, din cele peste 139 de milioane de lei, vor fi repartizate sume și pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor, pentru căminele de bătrâni, pentru asigurarea unor stimulente educaționale pentru copii din familii defavorizate și pentru finanțarea burselor.

Din sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene și comunale, județul Bistrița-Năsăud mai primește suma de 11,2 milioane de lei, iar din sumele defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular și confesional, județului îi mai revine suma de 5,9 milioane de lei.

Pentru echilibrarea bugetelor locale, județul nostru primește 146 de milioane de lei. Municipiul, orașele și comunele din județ primesc 105 milioane de lei, iar județului îi revine 40,8 milioane de lei.

Numărul maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult este de 315.

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021, dar și cel al asigurărilor sociale de stat pot fi consultate AICI.

1 notes
81 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *