150 de milioane de lei pentru prima etapă a programului de modernizare a liniei de cale ferată APAHIDA – SUCEAVA (310 km)

 -  -  1007


CFR SA a lansat toate cele trei licitații pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava (310 km) – o primă etapă care prevede realizarea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice, documentații de specialitate care vor sta la baza lucrărilor de modernizare a acestui tronson, în lungime totală de 310 km, pentru viteza maximă de circulație a trenurilor de călători cu 160 km/h, respectiv 120 km/h pentru trenurile de marfă.

Linia de cale ferată Apahida – Suceava, parte din rețeaua centrală TEN-T, leagă Transilvania şi Moldova, prin tronsoanele Coșlariu – Apahida și Suceava – Pașcani, o importantă legătura între Coridorul Rin – Dunăre, ramura nordică (Curtici-Arad-Coşlariu-Sighişoara-Braşov-Bucureşti-Constanţa) și traseul fostului Coridor pan-european IX (Giurgiu-Bucureşti-Ploieşti-Focşani-Bacău-Paşcani-Iaşi-Ungheni).

Studiile de Fezabilitate și Proiectele Tehnice, cu o valoare totală estimată la aproximativ 150 de milioane de lei, vor fi realizate pe 3 subsecțiuni:

 • Subsecțiunea 1 Apahida – Ilva Mică (119 km) – valoarea estimată a contractului este de 34.088.600 RON, fără TVA
 • Subsecțiunea 2 Ilva Mică – Pojorâta (106 km) – valoarea estimată a contractului este de 73.047.000 RON fără TVA
 • Subsecțiunea 3 Pojorâta – Suceava (85 km) – valoarea estimată a contractului este de 42.740.987,93 RON fără TVA

În cadrul studiilor de fezabilitate se va analiza situația existentă a infrastructurii feroviare și se vor elabora documentațiile tehnico-economice pe specialități feroviare:

 • suprastructură CF, terasamente, consolidări şi apărări de maluri etc.
 • construcţii civile – clădiri, peroane, copertine, rampe, pasarele, pasaje pietonale etc.
 • poduri, podeţe, tunele etc.;
 • semnalizare, ERTMS / ETCS nivel 2, GSM-R, CE, BLAI, electrificare, linie de contact etc.

Proiectul Tehnic va pregăti documentația necesară lucrărilor de construcție, conform graficelor de execuție și a strategiei de implementare.

Obiectivele generale ale contractelor de prestări servicii vizează:

 • modernizarea infrastructurii feroviare;
 • creșterea vitezei de circulație și, implicit, reducerea duratei de călătorie;
 • îmbunătățirea condițiilor de călătorie;
 • creșterea gradului de siguranță;
 • impactul asupra mediului, în conformitate cu cerințele europene.

Sursa de finanţare este asigurată din Fondul de Coeziune prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei – CEF Sector Transport, în procent de 85% din valoarea eligibilă și din bugetul de stat în procent de 15%. Proiectul a fost selectat pentru finanțare de Comisia Europeană, în luna iulie 2020.

Durata fiecărui contract este de 23 de luni. Anunţurile de participare la licitaţie deschisă şi documentaţiile de atribuire sunt disponibile în sistemul electronic de achizitii publice (SEAP).

0 notes
132 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *