300.000 de lei – suma pusă la bătaie de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pentru finanțări nerambursabile

 -  -  1111


Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud va aproba, în şedinţa ordinară de miercuri, Programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2021. Suma care va fi alocată în acest an este de 300.000 lei.

Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se realizează pe baza selecției publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestora de către o comisie de evaluare constituită în acest scop.

Scopul acordării de finanțări nerambursabile de la bugetul județului Bistriţa-Năsăud este dezvoltarea activităţii sportive, a activităţii culturale, sociale, de tineret și protecția mediului – interdisciplinar în judeţul Bistriţa Năsăud, precum și stimularea implicării persoanelor juridice sau fizice, fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii, în realizarea de activităţi în domeniile menționate.

Beneficiarii finanțărilor nerambursabile sunt persoane juridice sau persoane fizice fără scop patrimonial, asociaţii ori fundaţii constituite potrivit legii, care activează în folosul comunităţii judeţului Bistriţa-Năsăud şi care propun desfăşurarea unor acţiuni sau programe care să contribuie la interesul public judeţean.

Programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2021 prevede sprijin pentru proiecte pregătite pe următoarele domenii:

  • Sport de performanță – echipe seniori 50.000 lei;
  • Sport de performanță – echipe juniori 10.000 lei;
  • Sport de performanță – individual 60.000 lei;
  • Sport de performanță – organizare competiții sportive 35.000 lei;
  • Sportul pentru toți 25.000 lei;
  • Sportul pentru nevoi speciale 15.000 lei;
  • Cultură 35.0008. Tineret 20.000 lei;
  • Protecția mediului, interdisciplinar 20.000 lei;
  • Social 30.000 lei.
0 notes
236 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *