Din 1 noiembrie se pot depune cererile pentru acordarea locuințelor sociale

 -  -  1283


Bistrițenii care speră să obțină o locuință socială pot să depună cereri în acest sens începând de luna viitoare.

Primăria municipiului Bistriţa informează că acestea cereri pentru obţinerea unei locuinţe sociale sau de necesitate pentru anul 2018 se pot depune în perioada 1 noiembrie 2017 – 29 decembrie 2017.

Inclusiv chiriaşii a căror locuinţă a fost restituită sau urmează să fie restituită în natură fostului proprietar, în baza legilor proprietăţii pot depune astfel de cereri.

Anexa cu actele necesare întocmirii dosarului pentru locuinţă socială sau de necesitate se află la Primăria municipiului Bistriţa, Direcţia Patrimoniu, str. Gheorghe Şincai nr. 2. Relaţii suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0263/232 391.

Pentru completarea dosarului în vederea obţinerii unei locuinţe sociale sunt necesare următoarele acte:

 •  cerere;
 •  declaraţie pe proprie răspundere (NU NOTARIALĂ) din care să rezulte că niciun membru de familie n-a înstrăinat o locuinţă după 1990, nu deţin o locuinţă în proprietate, în municipiul Bistriţa sau cu chirie din fondul locativ de stat;
 •  adeverinţe de venit pentru fiecare membru de familie angajat;
 • cupoane de pensie ;
 • cupoane de alocaţii, alocaţii suplimentare şi/sau burse pentru copii (dacă este cazul);
 • cupoane ajutor de şomaj, respectiv ajutor social ( dacă este cazul);
 • documente justificative privind alte venituri;
 • adeverinţe din care să rezulte că solicitanţii provin din instituţii de ocrotire socială, sunt persoane cu handicap, invalizi (dacă este cazul);
 • numărul total al membrilor de familie care ocupă locuinţa şi suprafaţa locativă a acesteia;

De asemenea, sunt necesare și copii xerox după următoarele documente:

 • buletinul (cartea) de identitate a tuturor membrilor familiei, după caz, din care să rezulte domiciliul sau reşedinţa;
 • certificatul de căsătorie;
 • certificatele de naştere a copiilor;
 • certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap( dacă este cazul);
 • legitimaţie de veteran sau urmaşi ai acestora (văduvă, deţinuţi politici, etc., dacă este cazul);
 • brevet de “Luptător pentru Victoria Revoluţiei Romana din Decembrie 1989 ( dacă este cazul )”;
 • adeverinţa de repatriat ( dacă este cazul);
 • Dosar plic.

Soluţionarea cererilor se va face prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Bistriţa, după expirarea perioadei de depunere a dosarelor. Dosarele se reînnoiesc în ultimul trimestru al fiecărui an, în vederea întocmirii listei de prioritate pentru anul următor.

0 notes
8 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.