Ultimele noutati

5 milioane de euro din fonduri europene pentru 600 de persoane defavorizate din Rodna

600 de persoane marginalizate din comuna Rodna, dintre care circa 200 de etnie romă, vor primi o nouă șansă prin intermediul unui proiect cu finanțare europeană care are ca obiectiv principal dezvoltarea comunitară şi creşterea calităţii vieţii cetățenilor.

Proiectul intitulat „Rodna, măsuri integrate pentru o comunitate solidară” este derulat de Primăria comunei Rodna, în parteneriat cu Fundaţia Caritabilă „Sfântul Daniel” Turda şi Şcoala Profesională „Florian Porcius” Rodna. Valoarea proiectului este 22 de milioane de lei, adică circa 5 milioane de euro și este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul asigură intervenţii concentrate şi complementare pentru cele 600 de persoane aparţinând grupului ţintă, şi anume o gamă amplă de servicii de ocupare (consiliere profesională şi orientare vocaţională, medierea muncii, formare profesională, ucenicie), servicii sociale şi socio-medicale (pentru copii, persoane vârstnice, familii aflate în dificultate şi cu un număr mare de copii etc.), măsuri de antreprenoriat, prin susţinerea educaţională a antreprenoriatului încă din şcoală, precum şi prin sprijinirea sustenabilă a procesului de înfiinţare a unei afaceri încă de la idee până la punerea în aplicare a acesteia, servicii educative (şcoală după şcoală, ateliere de parenting, programe alternative la educaţia formală, servicii de consiliere şcolară, grădiniţe estivale, excursii şi tabere etc.), precum şi alte activităţi care să asigure o locuire decentă (reabilitare, consolidare) şi acces la drepturi sociale adecvate.

Rezultatele anticipate sunt înfiinţarea Centrului Comunitar de Servicii Sociale Integrate, care va oferi servicii integrate pentru 600 de persoane. Astfel, 250 de copii vor fi sprijiniţi în procesul educativ prin servicii specifice şi 50 de părinţi vor fi implicaţi în activităţi educaţionale în favoarea copiilor. Alte 300 de persoane vor fi implicate în măsuri active în vederea stimulării şi asigurării ocupării pe piaţa muncii, din care 150 de persoane sunt de etnie romă şi 120 persoane de sex feminin. Nu mai puţin de 190 de persoane vor participa la cursuri de calificare în domenii cerute pe piaţa muncii locală şi subvenţionate, din care 80 de persoane sunt de etnie romă, 50 de persoane vor fi iniţiate TIC şi subvenţionate. Proiectul propune ca 100 de persoane să fie integrate pe piaţa muncii, ca 100 de locuri de muncă să fie subvenţionate.

Pentru 100 de persoane este prognozată formarea de competenţe antreprenoriale, din care 40 sunt persoane de etnie romă. La Rodna, vor fi înființate 30 de afaceri subvenţionate, funcţionale şi sustenabile, cu minimum 60 locuri de muncă noi. La toate acestea se adaugă sprijinirea a 50 persoane vârstnice prin furnizarea de servicii sociale integrate şi a 77 persoane cu dizabilităţi prin servicii de reabilitare şi recuperare. De asemenea, 350 persoane vor beneficia de servicii socio-medicale de prevenţie. 30 de locuinţe vor fi îmbunătăţite prin acest proiect. Două festivaluri locale vor fi organizate, având ca temă toleranţa şi promovarea incluziunii sociale. Nu în ultimul rând, 70 de tineri vor fi implicaţi în acţiuni de combatere a nondiscriminării, iar 200 de persoane vor fi beneficiare de servicii sociale specifice şi de informare cu privire la fenomenul violenţei domestice.

Proiectul a fost deja lansat în prezenţa a circa 300 de potenţiali beneficiari. La eveniment a participat și primarul Valentin Grapini, alături de reprezentanți ai autorităților locale și ai Fundației „Sfântul Daniel” Turda.

Despre acest proiect, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan, prezent la evenimentul de lansare a afirmat că ”este un proiect care va schimba destine și va da o șansă acelor oameni care în anumite momente nu au niciun fel de speranță!”. 

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni.Caricatură

Ziar de Bistrita