90 de absenți la cea de-a treia probă a examenului de Bacalaureat

 -  -  888La a treia probă scrisă a examenului naţional de bacalaureat (sesiunea august – septembrie 2020), proba E).d) – proba la alegere a profilului şi specializării – desfăşurată astăzi, 26 august, au participat 222 candidaţi din cei 312 înscrişi.

”Nu s-au prezentat la examen 90 de candidaţi, niciun candidat nu a fost eliminat pentru fraudă sau tentativă de fraudă şi nu a avut temperatura peste 37,3 °C. Nu s-au înregistrat situaţii speciale, cum ar fi izolare la domiciliu, spitalizaţi/carantinaţi”, precizat Inspectroatul Școlar Județean Bistrița-Năsăud.

Subiectele şi baremul de corectare pentru proba de Limba şi literatura română au fost publicate la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, de către Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie.

Următoarea probă a examenului, proba la Limba şi literatura maternă – proba E.b), se va desfăşura la data de 27 august.

Echivalarea şi recunoaşterea competenţelor lingvistice şi digitale se vor derula în zilele de 28 şi 31 august, respectiv 1 septembrie. În acest sens, comisiile de bacalaureat din unităţile de învăţământ liceal vor calcula mediile candidaţilor şi vor asigura echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă la probele de profil din cadrul examenului naţional de bacalaureat (2020), potrivit metodologiei specifice.

Afişarea primelor rezultate înregistrate la probele scrise va avea loc în data de 2 septembrie (până la ora 12:00) şi va fi urmată de etapa depunerii contestaţiilor, în aceeaşi zi, în intervalul orar 14:00 – 20:00.

La fel ca în prima sesiune, rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea numelui şi a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGPD).

Contestaţiile pot fi depuse atât în format fizic, cât şi electronic. În acest caz, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit electronic inclusiv o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor (3-4 septembrie), vor fi comunicate sâmbătă, 5 septembrie.

0 notes
13 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *