A fost actualizată lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat

 -  -  1177


Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a actualizat lista ţărilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat, în baza celor trei coduri stabilite săptămâna trecută – roşu, galben şi verde.

Astfel, în lista roșie se află:

În zona galbenă sunt următoarele state:

În zona verde sunt:

Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din zona verde nu se instituie măsura carantinei.

Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din zona galbenă sau roşie se instituie măsura carantinei la domiciliu, la locaţia declarată sau spaţiul special destinat pentru o perioadă de 14 zile.

Sunt exceptate de la măsura carantinei instituite pentru cetăţenii care vin din zona galbenă sau roşie mai multe categorii de persoane, printre care se numără:

  • persoanele care vin în România din ţările/teritoriile de risc epidemiologic dar care înaintea sosirii în România au petrecut ultimele 14 zile anterioare, consecutive, într-una sau mai multe ţări/teritorii fără risc epidemiologic;
  • conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, precum şi conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;
  • membri ai Parlamentului European, parlamentari şi personal aparţinând instituţiilor internaţionale, precum şi reprezentanţi ai României în organisme şi organizaţii internaţionale la care statul român este parte;
  • piloţii de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum şi mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;
  • personalul navigant român, maritim şi fluvial;
  • lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici din ţările menţionate, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi.

Totodată, sunt exceptate persoanele care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2, inclusiv cea de-a doua doză pentru tipurile de vaccin care se administrează în două doze şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile până la intrarea în România.

Mai sunt exceptate şi persoanele care vin din ţări din zona galbenă care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).

Exceptarea de la măsura carantinei instituite cu privire la persoanele contact direct ale unei persoane confirmate se aplică pentru persoanele care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2 inclusiv cea de a doua doză pentru tipurile de vaccin care se administrează în două doze şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la data administrării dozei/celei de a doua doze contactului direct.

Dovada administrării vaccinului, inclusiv data administrării dozei/celei de a doua doze, necesară pentru aplicarea excepţiilor prevăzute în hotărâre, se realizează prin intermediul documentului emis de unitatea sanitară care l-a administrat, din România sau din afara ţării.

Persoanele care vin din zona galbenă şi roşie, dacă nu prezintă la intrarea în ţară rezultatul negativ al unui test RT-PCR, pot ieşi din carantină după a 10-a zi, dacă efectuează un test pentru SARS-CoV-2 în a opta zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ şi nu prezintă simptomatologie specifică.

Pentru situaţii deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naştere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenţii/tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare (ex: afecţiuni oncologice, insuficienţă renală cronică în program de hemodializă), preschimbare documente de identitate, părăsirea ţării, prezentarea la centrul de vaccinare conform programării în vederea vaccinării ş.a., poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative.

0 notes
302 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *