Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa: Măsuri menite să asigure exploatarea în condiții de siguranță a lucrărilor hidrotehnice

Specialiștii Administrației Bazinale de Apă (ABA) Someș-Tisa aplică o serie de măsuri menite să asigure exploatarea în condiții de siguranță a lucrărilor hidrotehnice aflate în administrare, pe parcursul sezonului rece.

Astfel, pentru perioada noiembrie 2022 – martie 2023, aceștia au elaborat un program de lucru pe timp de iarnă care prevede:

▪️ asigurarea condițiilor optime de lucru și reinstruirea personalului care deservește lucrările hidrotehnice;

▪️ verificarea stării tehnice și funcționale a echipamentelor hidromecanice, a instalațiilor electrice, de automatizare, de încălzire etc;

▪️ verificarea instalațiilor de iluminat pentru: baraje, galerii, căi de acces, spații tehnologice;

▪️ verificarea stării tehnice a mijloacelor de transport și a utilajelor din dotare;

▪️ realizarea lucrărilor de întreținere și reparații;

▪️ asigurarea stocurilor de materiale necesare;

▪️ asigurarea fluxului informațional-decizional și de monitorizare, în cazul producerii unor evenimente;

▪️ asigurarea volumelor de apă în acumulări pentru toate categoriile de utilizatori;

▪️ supravegherea permanentă a evoluției fenomenelor de iarnă;

▪️ îndepărtarea din cursurile de apă a obstacolelor care ar putea provoca îngrămădiri de sloiuri.

Lucrările hidrotehice din administrarea ABA Someș-Tisa sunt supravegheate permanent de către specialiștii instituției, unul dintre obiectivele principale fiind acela de a reduce impactul inundațiilor.

Totodată, specialiștii ABA Someș-Tisa iau măsurile necesare pentru a asigura rezerva de apă brută pentru toți beneficiarii care dispun de sisteme de alimentare cu apă în regim centralizat.

În același timp, sunt asigurate volumele de apă în acumulări pentru producerea de energie electrică.

Arealul Someș-Tisa cuprinde județele Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud și Sălaj.