Administrația locală vrea să cumpere un teren în GHINDA. Vezi care este motivul și ce preț este dispusă Primăria Bistrița să plătească!

 -  -  1527


Primăria municipiului Bistriţa are în vedere demararea unui proiect pentru amenajarea unui scuar în centrul localităţii Ghinda, cu finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, care propune reconversia funcţională a unui teren neutilizat şi transformarea lui în zonă de agrement şi petrecere a timpului liber pentru comunitate, motivat de faptul că cetăţenii îşi doresc o zonă de parc şi agrement.

S-a identificat astfel în zona centrală a localităţii o suprafaţă de aproximativ 2.000 mp, formată din mai multe parcele de teren, înregistrată în Registrul spaţiilor verzi ca teren degradat.

La verificarea documentelor de carte funciară au fost identificate două parcele de teren în suprafaţă de 1.314 mp şi 274 mp, proprietarul acestora manifestându-și încă din anul 2016 intenția de a le vinde.

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Bistriţa, cele două terenuri sunt situate în zona protejată cu valoare istorică şi arhitecturală din centrul localităţii componente Ghinda.

Primăria Bistrița și-a manifestat intenția de a cumpăra cele două parcele, însă ”achiziţia de terenuri se poate face doar după negocierea preţului de achiziţie de către comisia de negociere numită în acest sens, având la bază preţul minim de pornire la negociere stabilit în baza unui raport de evaluare elaborat de persoane fizice sau juridice autorizate” precizează municipalitatea.

În acest sens a fost întocmit un raport de evaluare a terenului, de către un evaluator autorizat, valoarea de piață a terenului fiind estimată la 107.750 lei, echivalentul a 23.188 euro, fără TVA, respectiv 14,60 euro/mp.

Astfel, în urmă cu câteva zile, a avut loc o negociere între cele două părţi, stabilindu-se preţul de cumpărare la suma de 14,50 euro/mp, respectiv sumă totală de 107.064 lei, la care se adaugă TVA.

Raportat la sumele cuprinse în bugetul local pentru anul 2017, propunem încheierea contractului de vânzare cumpărare a terenului în suprafaţă de 274 mp în anul 2017, iar cel pentru terenul în suprafaţă de 1.314 mp se va încheia în anul 2018, după aprobarea bugetului local pentru anul 2018.

Consilierii locali care se vor reuni marți, 28 noiembrie, într-o ședință ordinară vor dezbate proiectul de hotărâre care prevede aprobarea cumpărării şi a preţului de cumpărare a celor două parcele de teren situate în localitatea componentă Ghinda.

FOTO: Primăria Bistrița

0 notes
652 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *