ADR Nord – Vest: Clarificări față de proiectul unui nou imobil pentru Şcoala Gimnazială din Sîngeorz-Băi

 -  -  1383


În urmă cu câteva zile, primarul orașului Sîngeorz-Băi, Traian Ogâgău, a anunțat că a transmis o solicitare către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) şi către Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest prin care solicita urgentarea procesului de semnare a contractului de finanţare pentru un proiect care prevede construirea unui nou imobil pentru Şcoala Gimnazială din orașul-stațiune. Primarul motiva că actualul imobil este în stare avansată de degradare.

În contextul acestei solicitări, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, (POR 2014-2020) face următoarele precizări:

  • Cererea de finanţare a fost depusă în data de 02.05.2018, în cadrul apelului de proiecte de pe Axa Prioritară 13;
  • Cererea de finanţare a parcurs toate etapele de verificare legale: verificarea eligibilităţii şi conformităţii administrative (CAE), evaluarea tehnică şi financiară (ETF) şi etapa de precontractare;
  • Documentaţia de contractare a fost transmisă către Autoritatea de Management POR 2014-2020 (AM POR) în data de 19.12.2018;
  • Încadrarea proiectului în alocarea financiară pe regiunea Nord-Vest este peste limita bugetului alocat apelului respectiv de proiecte (supracontractare 109,81%);

”Menţionăm că pentru acest apel de proiecte criteriul de selecţie a fost “primul venit, primul servit”, cu îndeplinirea unui prag minim de calitate. Ca urmare a depunerii cererii de finanţare de către alţi aplicanţi înaintea Primăriei Sîngeorz-Băi, proiectul a fost declarant eligibil, dar a fost inclus pe lista de rezervă, urmând ca el să fie finanţat din economiile făcute în urma procedurilor de achiziţie publică la prima tranşă de proiecte (proiectul a fost încadrat la supracontractare)” se arată într-un comunicat de presă al ADR N-V.

Până în prezent, unitatea administrativ – teritorială Sîngeorz-Băi a semnat următoarele contracte de finanţare în cadrul POR 2014-2020:

  • Axa Prioritară 13: Îmbunătăţirea spaţiilor publice urbane şi cultural-recreative în oraşul Sângeorz-Băi , valoare totală proiect: 22.159.373.95 lei.
  • Axa Prioritară 3: Amenajare piste de biciclete, podul rutier peste râul Someşul Mare şi asfaltare străzi în oraşul Sângeorz-Băi, valoare totală proiect: 22.822.743,90 lei.
  • Axa Prioritară 3: Amenajare zonă de promenadă pe Valea Borcutului şi asfaltare străzi în oraşul Sângeorz-Băi, valoare totală proiect: 22.830.002.42 lei.

”Punctajele proiectelor precum şi modul de finanţare al acestora (etapele de verificare şi contractare) este clar stabilit în ghidurile aferente apelurilor de proiecte şi în alte documente strategice aprobate de Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional 2014-2020. Selecţia proiectelor şi luarea deciziilor de finanţare a acestora nu este de competenţa conducerii MDRAP şi nici a domnului ministru. Orice intervenţie a Domniei Sale în acest proces contravine legii şi regulamentelor de finanţare” mai arată ADR N-V.

0 notes
508 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *