AJOFM Bistrița-Năsăud: Facilități pentru absolvenții promoției 2021

 -  -  1081


Absolvenţii instituţiilor de învăţământ din Bistrița-Năsăud pot beneficia de o serie de facilități dacă se înregistrează la Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

”Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud informează absolvenţii promoţiei 2021 că, în termen de 60 de zile de la absolvire, sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele instituţiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziţie de AJOFM Bistriţa – Năsăud în scopul integrării acestora pe piaţa forţei de muncă”, se arată într-un comunicat de presă al AJOFM Bistrița-Năsăud.

Astfel, absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiază de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii de formare profesională, precum și de măsuri de stimulare a ocupării (prime).

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt:

  • actul de identitate;
  • diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii;
  • CV;
  • Declaratie pe proprie raspundere – privind starea de sanatate – formular tipizat;
  • Acord de utilizare a datelor cu caracter personal – formular tipizat;

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii indemnizației de șomaj în cazul în care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale în termenul menționat.

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor stabilită prin reglementările normative în vigoare.

În cazul elevilor care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

0 notes
206 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *