AJOFM Bistrița-Năsăud: ”În sectorul bugetar nu sunt aplicabile dispoziţiile privind şomajul tehnic”

 -  -  998


După ce trei instituții de cultură din subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud au anunțat că vor apela la instanță pentru a obliga Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă să achite sumele aferente indemnizaţiilor angajaţilor trimişi în şomaj tehnic, cea din urmă instituție vine cu clarificări și explică de ce angajații din sectorul bugetar nu pot beneficia de această formă de sprijin.

Intenţia de reglementare a OUG nr.30/2020 a fost, de a asigura sustenabilitatea plăţii unei părţi a veniturilor salariale în cazul angajatorilor care nu au avut capacitatea financiară de a suporta plata salariilor propriilor angajaţi. În consecinţă, acordarea indemnizaţiei s-a făcut numai angajatorilor care au avut dificultăţi reale în asigurarea plăţii salariaţilor. Solicitări pentru acordarea şomajului tehnic au fost adresate Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud şi din partea unor instituţii publice (instituţii de cultură care funcţionează în subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, primării)”, arată AJOFM Bistrița-Năsăud într-un comunicat de presă.

În același document, AJOFM precizează că solicitările instituţiilor care funcţionează în sensul Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice (…) au fost respinse și explică și motivul pentru care acestea nu au putut fi acceptate la plată.

”Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, definește instituţiile publice ca denumiri generice care includ Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea/ coordonarea acestora. Pentru instituțiile finanțate integral sau parțial din bugetul public sau bugetele locale, sumele destinate plății salariilor sunt prevăzute în buget, fiind aprobate anterior datei intrării în starea de urgență, conducătorul instituției având, potrivit art. 281 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, obligația de a întocmi proiectul bugetului instituției publice sau serviciului public pe care îl conduce şi a-l înainta spre avizare şi aprobare organelor competente. În acest sens a fost şi adresa transmisă de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 1547/DGJ/08.05.2020, nr.2164/EC/11.05.2020, din care rezultă că solicitarea instituțiilor publice privind plata șomajului tehnic în temeiul art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 nu este admisibilă posibilă, deoarece prevederile legale nu le sunt aplicabile, instituțiile publice au deja resursele necesare în bugetele proprii aprobate, pentru asigurarea protecției salariaților proprii în această perioadă, bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora fiind aprobate inclusiv pe cheltuieli de personal, drepturile salariale aferente locurilor de muncă fiind bugetate pentru întregul an 2020. Aşadar, având în vedere cele de mai sus, se apreciază că, în sectorul bugetar nu sunt aplicabile dispoziţiile privind şomajul tehnic cuprinse în OUG nr.30/2020”, mai precizează conducerea AJOFM Bistrița-Năsăud.

Până la această dată, AJOFM Bistrița-Năsăud a acordat companiilor a căror activitate a fost afectată în mod direct şi indirect de epidemie şi care au dispus măsura întreruperii temporare a activităţii sau cea de reducere a activităţii ca urmare a intrării în şomaj tehnic a angajaţilor suma de aproximaiv 56 de milioane de lei.

0 notes
123 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *