ANCPI: Măsuri legislative pentru accelerarea lucrărilor de cadastru

 -  -  1023


Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), instituţie aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), continuă actualizarea şi îmbunătăţirea legislaţiei şi a procedurilor de lucru care vizează crearea unei evidenţe reale a proprietăţilor din România. Astfel, ANCPI a anunțat o serie de măsuri legislative pentru accelerarea lucrărilor de cadastru.

Într-un comunicat de presă, ANCPI precizează că oferă finanţare pentru noi categorii de imobile în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015 – 2023 (PNCCF). Totodată, ANCPI a redus termenele pentru anumite etape din cadrul procesului de înregistrare sistematică a imobilelor în evidenţele de cadastru şi carte funciară. Noile măsuri sunt prevăzute de Legea nr. 264/2021 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi au drept scop accelerarea lucrărilor derulate prin PNCCF, gratuit pentru cetăţeni.

Potrivit noilor modificări aduse Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, ANCPI finanţează, în cadrul PNCCF, lucrările de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale a imobilelor din extravilan şi intravilan.

De asemenea, ANCPI cofinanţează, prin PNCCF, lucrările de întocmire a planurilor parcelare, care vor fi coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare şi iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale.

Valoarea cofinanţării pentru realizarea planurilor parcelare este egală cu cea plătită pentru cofinanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăţilor.

Măsura are ca scop deblocarea şi accelerarea procesului de retrocedare a proprietăţilor şi, prin urmare, accelerarea înregistrării sistematice a proprietăţilor.

Conform noilor prevederi legale în vigoare, întocmirea planurilor parcelare cu alocare de număr cadastral şi deschidere de carte funciară este asimilată lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale. Ambele categorii de lucrări au ca efect deschiderea din oficiu de cărţi funciare. Astfel, Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară recepţionează documentele planurilor parcelare finale şi deschid, din oficiu, cărţi funciare noi pentru toate imobilele cuprinse în planul parcelar.

În plus, situaţia tehnică şi juridică a imobilelor va fi modificată, fără acordul proprietarilor, conform situaţiei tehnico-juridice actuale identificată prin măsurătorile efectuate şi actele juridice colectate.

De asemenea, prin noile reglementări sunt reduse la jumătate termenele de afişare a planului parcelar (de la 60 de zile la 30 de zile), de contestare (de la 60 de zile la 30 de zile) şi de soluţionare a contestaţiilor (de la 30 de zile la 15 zile).

Totodată, potrivit noului act normativ, ANCPI acordă gratuit acces online la seturile de date administrate, în funcţie de disponibilitatea datelor în format electronic, notarilor publici, avocaţilor, executorilor judecătoreşti, persoanelor fizice şi juridice autorizate să efectueze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie, experţilor judiciari, instituţiilor şi autorităţilor publice, precum şi altor entităţi care îndeplinesc un serviciu public, în scopul îndeplinirii atribuţiilor acestora.

Legea nr. 264/2021 prevede noi situaţii în care persoana interesată poate solicita notarea posesiei în cartea funciară în cadrul înregistrării sporadice:

  • pentru imobilele cu privire la care s-au emis titluri de proprietate, situate în zonele foste cooperativizate şi înscrise în cartea funciară la cerere sau ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică;
  • pentru imobilele situate în zonele necooperativizate cu privire la care a fost înscris provizoriu dreptul de proprietate al unităţii administrativ-teritoriale, ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică;
  • pentru imobile cu privire la care a fost înscris provizoriu dreptul de proprietate al unităţii administrativ-teritoriale, în cadrul procedurii de expropriere în condiţiile art. 41.

Până în prezent, legislaţia prevedea că o persoană poate solicita notarea posesiei pentru imobile neînscrise în cartea funciară, în lipsa actelor de proprietate asupra acestora sau pentru imobilele înscrise în cărţile funciare din regiunile unde au fost aplicate prevederile Decretului-lege nr. 115/1938, în care nu s-au efectuat înscrieri în ultimii 30 de ani anteriori intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.

Legea nr. 264/2021 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 au intrat în vigoare pe 11 noiembrie 2021.

1367850cookie-checkANCPI: Măsuri legislative pentru accelerarea lucrărilor de cadastru
0 notes
148 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.