Anul acesta, gata cu cozile pentru înscrierea copiilor la creșele din Bistrița; procesul se va desfășura online. Câte locuri sunt disponibile! Anunțul făcut de viceprimarul Călin Stan!

 -  -  11235


Procesul de înscriere a copiilor la creşele din municipiul Bistriţa va avea loc în perioada 10 – 21 mai 2021, dar, având în vedere riscul de răspândire a infecției cu coronavirus, procedura se va desfășura online, informează Primăria Bistrița. Toate documentele necesare pentru înscriere, împreună cu cererea de înscriere, vor fi scanate și transmise către Direcția Municipală de Sănătate, urmând ca în baza acestor documente să fie întocmite dosarele.

”Documentele prevăzute se transmit prin poșta electronică la adresa electronică 𝐝𝐦𝐬𝐛𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐭𝐚@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦. În momentul primirii e-mail-ului va fi generat un răspuns de confirmare a primirii. Dacă nu primiți confirmarea, vă rugăm să retransmiteți documentele”, precizează Primăria Bistrița.

Pentru anul școlar 1 septembrie 2021 – 31 august 2022, în cele 5 creșe din Bistrița sunt disponibile 207 locuri, după cum urmează:

 • Creşa nr.1 – Aleea Şieului nr. 11B – 62 locuri;
 • Creşa nr.2 – Strada Zimbrului nr.9 – 35 locuri;
 • Creşa nr.3 – Aleea Plăieşului nr.2 – 65 locuri;
 • Creşa nr.4 – Strada A. Mureşanu 44A – 18 locuri;
 • Creșa nr. 5 – Strada Mesteacănului nr.15 – 27 locuri.

Condițiile minime cumulative pentru înscrierea copiilor la creşă sunt:

 • starea de sănătate corespunzătoare pentru înscrierea în colectivitate;
 • domiciliul părinţilor/reprezentanţilor legali în municipiul Bistriţa și cartierele aparținătoare.

Criteriile de prioritate la intrarea copiilor în creşă sunt:

 • părintele din familia monoparentală să fie angajat;
 • să lucreze ambii părinţi/reprezentanţi legali ai copiilor;
 • vârsta copilului de 2 ani, împliniţi în anul în curs;
 • copiii din aceeaşi familie vor fi înscrişi la aceeaşi creşă.

Principalul criteriu, în situația în care dosarele sunt complete, este vârsta copilului, respectiv, admiterea se face de la cel mai mare la cel mai mic, nu se ia în calcul data transmiterii documentelor, condiția este să fie transmise în perioada 10 – 21 mai 2021.

Copiii care provin din familii monoparentale şi care îndeplinesc condiţiile minime cumulative au prioritate la intrarea în creşă.

Deoarece locurile din creșă se eliberează prin plecarea la grădiniță a copiilor care împlinesc vârsta de 3 ani până la 31.12.2021, se vor prelua dosarele copiilor care împlinesc 2 ani până la 31.12.2021, conform prevederilor din HCL nr.77/2010.

Copiii vor putea frecventa creșa cel mai devreme la împlinirea vârstei de 1 an și 8 luni.

Pentru copiii care au fost înscriși anul trecut și nu au intrat în creșă, se depun doar adeverințele de serviciu ale părinților și documentele care au suferit modificări, cu mențiunea reînscriere.

Pentru înscrierea copiilor în creşă sunt necesare următoarele documente:

 • copie de pe certificatul de naştere al copilului;
 • copie de pe BI/CI ale părinţilor/ reprezentanţilor legali ai copilului;
 • adeverinţă de salariu de la ambii părinţi (pentru mamele care încă se află în concediu de îngrijire, copia deciziei privind acordarea indemnizației de creștere copil emisă de AJPIS B-N);
 • fișa de imunizări (vaccinări );
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cererea de înscriere la creșă și Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Bistrița, Direcția Municipală de Sănătate / Acte înscriere la creșă.

Cei care nu reușesc să descarce documentele de pe site vor putea să le ridice de la sediul unității, strada Andrei Mureșanu nr.44A (intrarea de pe Aleea Ineu).

Rezultatele înscrierii vor fi afișate în data de 18 iunie 2021, pe site-ul Primăriei Bistrița/Direcția Municipală de Sănătate Bistrița.

1 notes
360 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *