Apele Române Someș-Tisa: ”Primăriile sunt responsabile de igienizarea cursurilor de apă”

 -  -  951


Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa atrage atenția primăriilor din județul Bistrița-Năsăud că ele sunt responsabile de igienizarea cursurilor de apă și nu alte instituții.

”Reamintim autorităților publice locale din județul Bistrița-Năsăud că sunt responsabile de gestionarea regimului deșeurilor în arealul pe care îl administrează. Conform prevederilor Ordonanței nr. 21/ 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și completările ulterioare prevăzute în Legea nr. 515/ 2002, consiliile locale şi primarii au obligaţia să asigure:

  • prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă, prin depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni;
  • organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor;
  • curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor.

Subliniem faptul că instituția noastră nu are ca obiect de activitate colectarea deșeurilor de pe maluri și din cursurile de apă, ci întreținerea albiilor și a malurilor acestora”, se arată într-un comunicat de presă al ABA Someș-Tisa.

Astfel, sursa citată adaugă că, prin programul anual de gospodărire a apelor, se realizează reprofilări de albii, decolmatări și terasamente, acțiuni de cosire și toaletare a arborilor. Odată cu executarea acestor lucrări, specialiștii ABA Someș-Tisa se implică și în igienizarea cursurilor de apă, pentru a veni în sprijinul primăriilor.

Anul acesta, angajații Sistemului de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud au realizat acțiuni de ecologizare pe râurile Bistrița, Lechința, Someșul Mare și Meleș.

Instituția noastră are competențe de control și sancționare a autorităților publice locale care nu își onorează responsabilițățile. Astfel, prin intermediul Inspecției Bazinale a Apelor, în colaborare cu celelalte instituții de mediu, autoritățile locale și județene, sunt organizate periodic echipe, care au ca scop verificarea stării de igienizare a cursurilor de apă”, mai precizează ABA Someș-Tisa.

Specialiștii instituiei fac apel la cetățeni să manifeste respect față de mediul înconjurător.

”Prezența gunoaielor în cursurile de apă și în lacuri nu este rezultatul activităților de gospodărire a apelor, ci rezultatul comportamentului reprobabil al semenilor noștri. Ridicarea nivelului de civilizaţie, a nivelului educaţional şi adoptarea unei atitudini prietenoase, responsabile faţă de acest important factor de mediu reprezintă una din preocupările constante ale instituţiei noastre. Astfel, derulăm sistematic programe educaţionale pentru copii şi tineri și mizăm pe exemplul comportamental pe care aceştia pot să îl ofere”, mai arată ABA Someș-Tisa.

0 notes
76 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *