Aproape 75 % – rata de promovare în județ la examenul de definitivare în învățământ

 -  -  936


Ministerul Educației și Cercetării a publicat primele rezultate înregistrate de candidații care au susținut proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2020.

Astfel, potrivit datelor centralizate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, procentul de promovare (medii mai mari sau egale cu 8) în județ este de 74,53%, mai mare decât media națională de 69,17%.

Unul dintre candidați a obținut media 10, la disciplina Religie ortodoxă.

”Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 79 de candidați cu medii între 8 și 10. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului”, precizează IȘJ Bistrița-Năsăud.

În această sesiune, 113 candidați au avut dreptul de a susține proba scrisă din data de 22 iulie. Au fost prezenți 110 de candidați (97,34%). Dintre aceștia, 4 candidați s-au retras. Afișarea primelor rezultate s-a realizat atât la centrele de examen, cât și online, pe site-ul definitivat.edu.ro.

Contestațiile se depun conform calendarului aprobat, la centrele de examen sau pot fi transmise on-line sau pe fax, în zilele de 29 iulie, respectiv 30 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 4 august 2020.

Persoanele care nu au promovat examenul se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică de un an școlar.

0 notes
61 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *