Bani de pomană! Consiliul Județean SPARGE 50.000 de euro pe informarea publicului privind selectarea deșeurilor! Pe județ e HAOS cu proiectul de 30 de MILIOANE de euro: colectare ne-selectivă și depozitare la grămadă!

 -  -  1212


Consiliul Județean va derula un proiect de informare a cetățenilor privind colectarea selectivă! Proiectul este finanțat de Administraţia Fondului pentru Mediu ș i are o valoare d 214.895  lei (aprox. 50.000 de euro), iar 90% reprezintă finanțare nerambursabilă. 23.877 lei este contribuția CJ.

Proiectul va fi dezbătut la următoarea ședință ordinară a Consiliului Județean!

Banii vor merge către instituțiile MEDIA “prietene” și pe campanii de ecologizare, unde camarila de partid își face imagine!

Obiectivul programului este realizarea unor campanii de informare a publicului cu privire la scopul programului, prin realizarea de materiale cu caracter informativ și difuzarea, transmiterea, publicarea, afișarea acestora.

Valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului:

a) realizarea conceptului integrat al campaniei;
b) realizarea de spoturi radio/TV având ca temă colectarea selectivă a deșeurilor;
c) difuzarea spoturilor radio/TV prevăzute la lit. b);
d) realizarea și promovarea unei campanii online, având ca temă colectarea selectivă a deșeurilor;
e) realizarea de materiale promoționale și difuzarea acestora în teritoriu, pentru acțiunile de tip door- to-door, evenimente publice dedicate, publicitate stradală etc.
f) organizarea și promovarea de conferințe având ca temă colectarea selectivă a deșeurilor.

În cadrul programului se alocă finanțare de până la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile/proiect, pentru:

a) realizarea și distribuirea materialelor de informare sub formă de afișe și pliante pentruconștientizarea cetățenilor cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor municipale, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) și a deșeurilor voluminoase; materialele de informare sunt considerate eligibile dacă sunt sub forma de pliante – cele împărțite gospodăriilor individuale și dacă sunt sub formă de afișe – cele postate la avizierele asociațiilor de proprietari;

Pliantele vor conține cel puțin următoarele informații:

– modalitatea de colectare separată a deșeurilor și obligațiile persoanei fizice, conform legislației în vigoare;

– obligațiile salubristului, conform legislației în vigoare și a contractului de salubritate;

– programul de ridicare a deșeurilor;

– sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor ce revin persoanei fizice;

– număr de telefon pentru informații.

b) achiziționarea de saci biodegradabili menajeri personalizați, utilizați la acțiuni de colectare selectivă a deșeurilor;

c) promovarea proiectului, reprezentând cheltuieli cu organizarea de conferințe, salarizare traineri participanți, cheltuieli de transport și diurnă/zi pentru persoanele implicate în proiect;

Cum va fi controlată campania MEDIATICĂ!

Indicatorii de performanţă ai programului sunt reprezentați de numărul/procentul persoanelor din publicul țintă care vor avea ocazia să fie informați prin intermediul campaniei de comunicare. Indicatorii specifici vor fi determinați de modul de măsurare pentru fiecare mediu de difuzare în parte:

1. Radio/TV: Rating; Share
2. Online: Reach
3. Social Media: Reach; Engagement
4. Tipărituri: Tiraj.

Scurt istoric: cum s-a ajuns la situația de HAOS, cu o licitație încheiată după 2 ani jumătate!

În 2012, Vitalia SA a câștigat licitația de colectare la 3.5 lei/persoană/lună, dar au reziliat contractul și pe situația de urgență creată, primăriile din județ au încheiat contracte cu Supercom, deoarece contractul de colectare a deșeurilor din întreg județul a fost atribuit prin încredințare directă, în regim de urgență. Firma SUPERCOM a fost selectată, după ce primarul Crețu a făcut lobby public pentru această companie, invocând situația de urgență creată după plecarea Vitaliei.

Situația a fost convenabilă, deoarece tariful este aproape triplu față de cel al Vitaliei 9.9 lei/pers/lună și colectarea s-a realizat ne-selectiv (adică la grămadă cu costuri mai mici pentru firma SUPERCOM, care a venit cu o soluție tehnică proprie: pubele la suprafață).

Adunarea de Dezvoltare Intercomunitară a rezolvat rapid situația și a oferit pe tavă Supercom-ului două avantaje-cheie: tarif și facturi achitate din buget, deci garanția încasării. Acest contract este provizoriu și este în vigoare din septembrie 2016.

Sistemul de management integrat al deșeurilor este nefuncțional în județ și nimeni nu-și asumă vina. Vitalia Servicii pentru Mediu Tratarea Deșeurilor gestionează depozitul de la Tărpiu, dar NU conform contractului și minciunile privind construcția și proiectare-greșită au ieșit la iveală.

În fapt, sunt mari-probleme la capitolul depozitare ecologică. De asemenea, colectarea selectivă a fost suspendată din septembrie 2016, după ce Vitalia S.A (firma care a câștigat contractul de colectare) a reziliat contractul cu A.D.I Deșeuri și SUPERCOM a preluat contractul pe o situație de urgență !

SUPERCOM a prins contractul DEFINITIV, pe colectare!

În ianuarie 2019, SUPERCOM a câștigat licitația, dar încă NU s-a semnat niciun contract de colectare selectivă și pe tot județul, colectarea deșeurilor are loc “la grămadă”… deși acest lucru este INTERZIS, prin proiectul de gestionare a deșeurilor, finanțat din bani europeni!

ADI Deșeuri este o entitate ce supervizează gestionarea deșeurilor din județ. Este formată din primarii tututoror localităților din județ, din președintele Consiliului Județean și aparatul tehnic.

S.O.S: colectarea selectivă a fost suspendată din septembrie 2016! Și ei implementează campanii mediatice!

Sistemul de management al deșeurilor este nefuncțional la nivelul județului, deoarece:

– NU are loc o colectare selectivă a deșeurilor
– NU are loc depozitare selectivă a gunoaielor, a Tărpiu
– firma care colectează NU are infrastructura necesară pentru colectare selectivă și are camioane care doar ridică gunoiul amestecat, ca pe vremuri.
– pentru golirea pubelelor semi-îngropate, SUPERCOM are doar 5 mașini cu braț-telescopic, care NU pot acoperi județul.

Aceste fenomene s-au prelungit în perioada septembrie 2016 – ianuarie 2019 (dată la care SUPERCOM a câștigat licitația finală! Astfel, urmează încheierea de noi contracte pe colectare, la noile tarif: 9.9 lei/persoană/lună (mediul urban) și 3.3 lei/persoană/lună (mediul rural).

Consiliul Județean și ADI Deșeuri (entitate unde primarii PSD dețin majoritatea) au gestionat execrabil Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor, proiect realizat din bani europni, care a costat 30 de MILIOANE de euro. Cu sistemul făcut praf, colectare ne-selectivă, depozitare la grămadă și un depozit la Tărpiu plin în proporție de 80% și fără solții pentru a 2-a celulă…. Consiliul Județean încearcă să mascheze totul și  bagă 50.000 de euro pe, pliante, campanii și reclame pentru informarea privind colectarea selectivă.

0 notes
337 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *