Bătălia GIGANȚILOR pentru Poarta Transilvaniei – varianta “pe Ilve”. Mis Grup a câștigat licitația estimată la 11 milioane de euro, dar Dimex se zbate să întoarcă decizia Consiliului Județean! Oferta e contestată din toate pozițiile : pe preț, pe lipsă-personal calificat, pe durata lucrărilor, pe avantajarea câștigătorului! Se re-analizează totul!

 -  -  16


Asocierea MIS Grup – Luca Way a fost desemnată câștigătoare a licitației privind modernizarea lotului 5 din drumul intitulat Poarta Transilvaniei. Contractul estimat la 11 milioane de euro a fost râvnit de mai multe companii care s-au asociat în acest sens. 

Lucrările de modernizare se vor realiza pe DJ 172D – KM 75+353 – KM 93+132: Măgura Ilvei – Ilva Mare – Lunca Ilvei – limita sit Natura 2000 (zona cabanei Silhoasa).

Total valoare estimată achiziţie – 50.791.429 lei fără TVA, din care:
– cheltuieli cu investiţia de bază: 48.981.269 lei
– servicii de proiectare şi asistenţa tehnică din partea proiectantului: 585.628 lei (din care 389.925 lei – proiectare şi 195.925 lei – asistenţa tehnică)
– organizare de şantier (2,5%): 1.224.532 lei fără TVA

În urma verificărilor realizate de Consiliul Județean, MIS Grup a fost pe locul 1 și Dimex s-a clasat pe locul 2.

Dimex vine cu dovezi de BLAT și în mod normal MIS Grup trebuia să fie descalificată! 

DIMEX a contestat imediat decizia și încearcă să scoată la iveală micile șmenuri prin care Consiliul Judeţean i-a desemnat câștigători pe cei de la MIS Grup! Contestația a fost înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.) și se află în analiză!

Poarta Transilvaniei variante pe Ilve este estimată la 11 milioane de euro! Condiții grele pentru participarea la licitație!

Procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare şi execuţie lucrări a avut în vedere asigurarea următoarelor:

1. Întocmire documentaţii: Proiect tehnic verificat potrivit prevederilor legale, Caiete de sarcini, Detalii de execuţie; Documentaţii pentru devierea reţelelor electrice, reţele telecomunicaţii (după caz).
2. Asistenţa tehnică a proiectantului pe parcursul execuţiei lucrărilor (conform programului de control pe şantier, acolo unde prezenta proiectantului este obligatorie şi la solicitarea executantului sau a beneficiarului).
3. Execuţie lucrări pentru realizarea obiectivului.

ESTIMĂRI:

Total valoare estimată achiziţie – 50.791.429 lei fără TVA, din care:
– cheltuieli cu investiţia de bază: 48.981.269 lei .
– servicii de proiectare şi asistenţa tehnică din partea proiectantului: 585.628 lei (din care 389.925 lei – proiectare şi 195.925 lei – asistenţa tehnică)
– organizare de şantier (2,5%): 1.224.532 lei fără TVA. s
Poarta Transilvaniei variante pe Ilve e în faza de analiză!
Valoarea estimată fără TVA: 50,791,429 RON.

Condiții super-stricte pentru participarea la licitații! De aceea firmele și-au unit forțele ca să intre la licitație!

Ofertantul trebuie să facă dovadă că a executat, în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limita de depunere a ofertelor), lucrări de consolidare/construcţii/modernizare/reabilitare/ lărgiri aferente drumurilor naţionale/drumurilor expres/autostrăzilor/drumurilor judeţene în valoare cumulată de minim 50.000.000,00 lei fără TVA la nivelul a unul sau mai multe contracte.

Durata contractului de achiziţie este de: 24 luni din care pentru proiectare 3 luni de la semnarea contractului de achiziţie.

Ce firme au participat a licitația estimată la 11 milioane de euro!

 – ARL Cluj – Starcom Exim – Frasinul – Strabag
 – Implena Baugsellschaft Austria – Doralex- DP Consult
 – DIFERIT – Dp Cons – EnergoPwr – Construcții feroviare Mureș – Drum Consut Via Procons
 – Autotehnorom Suceava- OPR Asfalt – Oraş Publicas y Regardios – Ria Design  – Consulting – Consens Netcom Activ 

 – ASOCIEREA DIMEX 2000 COMPANY SRL, EXPLAN SRL, EKY SAM SRL și

 – MIS Grup SRL Technocer – SRL – DRUMSERV S.A – Luca Way.

Peste 800.000 de euro /kilometru pentru modernizările “de pe Ilve!”

Lucrările de modernizare se vor realiza pe DJ 172D – KM 75+353 – KM 93+132: Măgura Ilvei – Ilva Mare – Lunca Ilvei – limita sit Natura 2000 (zona cabanei Silhoasa). Pe cea mai mare parte a sa DJ 172D se desfășoară adiacent Văii Ilva, care în perioadele cu precipitații intense sau când se formează viituri afectează stabilitatea și rezistența corpului drumului. Lotul 5 se desfăşoară între km 75 +353 – 93 + 132 . având o lungime de 18 km și străbate localitățile: Măgura Ilvei, Ilva Mare, Lunca Ilvei până la limită cu situl Natura 2.000.

Detalii tehnice:

 – lățime platformă drum 7 – 8
 – lățime parte carosabilă: 6 m
 – lățime acostamente 2x 1 m
 – 4 cm de uzură beton asfaltic rugos BAR 16
 – 6 cm strat de legătură beton asfaltic
 – 30 cm strat de piatră spartă
 – 30 cm balast nisipos
 – șanțuri pereate cu beton pe 8 km lungime
 – rigole carosabile din beton: 13 km
 – rigole ranforsate: 5km
 – ziduri de sprijin 4.5 km
 – parapete de siguranță: 5 km
– 35 de podețe existent vor fi reparte și se vor realiza încă 8 podețe noi.

În zona km 79 va fi consolidat un versant care prezintă alunecări. Se vor construi 2 poduri noi în Lunca Ilvei și alte 3 poduri vor fi reabilitate, iar unul va fi reparat.

MIS Grup SRL Technocer – SRL – DRUMSERV S.A – Luca Way iar Electro Ursa și GeoSond au calitatea de asociați și Compania de Construcții feroviare au rolul de subcontractanți.

Unde ar fi  șmenuit MIS Grup ofertele!

În contestațiile înaintate către CNSC, Dimex consideră că MIS Grup NU îndeplinește condițiile de atribuire: 

Oferta asocierii Mis Grup – Luca Way NU este neconformă deoarece la momentul depunerii ofertelor nu a nominalizat personalul de specialitate pentru proiectare , precum și actele care justifică faptul că aceste persoane sunt calificate.

Asocierea NU adeclarat ca subcontractror entitatea care va presta serviciie de responsabil tehnic cu execuția și NU face dovada deținerii în mod legal a unui acestui personal cheie.

Asocierea a declarat că va realiza componenta de proiectare incluzând și activitatea de verificare proiect doar prin asociatul Luca Way. Avea obligația de a respecta această componentă prin verificatori de proiect independenți, care să NU aibă calitatea de angajați ai proiectului. Astfel, societatea Luca Way NU poate realiza această componentă, deoarece se află în conflict de interese, conform legislației în domeniu. Pentru a realiza această componentă, asocierea avea obligația de a subcontracta această activitate către o entitate care poate desfășura această activitate.

Consiliul Județean i-a anunțat că au acte-lipsă la dosar și astfel MIS Grup a scăpat de descalificare! DIMEX a căutat “chichițe” ca să-i scoată din schemă pe câștigători! 

Consiliul Județean i-a solicitat ofertantului să completeze oferta prin nominalizarea personalului și prin documente justificative, creându-i un avantaj semnificativ și oferându-i posibilitatea să transforme oferta dintr-una neconformă într-o ofertă conformă.

Completarea informațiilor lipsă NU se încadrează în categoria abaterilor tehnice minore și nici a viciilor de formă. – conform detaliilor depuse la dosar.

Din aceste considerente, oferta este considerată inacceptabilă și Dimex a formulat o contestație către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.

MIS Grup a șmecherit perioada de execuție și a devenit ofertă câștigătoare!

MIS Grup a câștigat licitația deoarece a prezentat o ofertă de execuție a lucrărilor în termen de 20 de luni, din care 3 luni pentru proiectare și 3 luni pe perioada de inactivitate din iarnă. decembrie 2018 – ianuarie 2019. Conform normativelor în domeniu, perioada de iarnă este considerată perioadă de prohibiție și înconsecință NU sunt respectate cerințele din caietul de sarcini.

Astfel, durata redusă a lucrărilor cu care MIS Grup a câștigat licitația, NU este justificată!

În situația în care întocmea un grafic de execuție în cnformitate cu normativele în vigoare, în lunile de vară volumul de lucrări trebuia să fie mult mai mare, lucru care ducea automat la un număr de personal și utilaje mai mare, ceea ce ducea automat la costuri mult mai mari.

Cu toate astea, Consiliul Județan a luat în seamă dosarul și a acordat 5 puncte în plus pentru faptul că MIS Grup realizează lucrările mai repede decât ceilalți ofertanți. Punctele acordate în plus i-au plasat pe cei de la MIS Grup pe primul loc și automat au devenit câștigători ai licitației.

Subcontractorul Electro Ursa trebuia să mute 9 stâlpi electrici, dar NU a prezentat personalul de execuție și utilajele deținute și care urmează a le folosi , respectiv eectricieni autorizați și totodată Nu a depus atestatele ANRE emise pentr societate în vederea realizării acestor măsuri de remediere. – după cum se arată în plângerea adresată CNSC.

Dimex a cerut Consiliului Județean să re-evalueze ofertele, dar funcționarii i-au menținut câștigători pe cei de la MIS Grup!

MIS Grup NU ar fi respectat prețurile la materiale, utilaje și transport!

Mis Grup a declarat că va asigura mixturile de la Drum Serv care deține stație de asfalt în județul Mure, la 140 de kilometri distanță, caz în care transportul mixturilor trebuie să se realizeze cu bene termoizolante. Înn acest caz, perioada de transport a mixturilor este limitată și de aceea ofert MIS Grup este îndoilenică în ce privește calitatea mixturilor. 

Autoritatea contractantă a refuzat să ia în seamă solicitările Dimex și  să re-analizeze ofertele, motiv pentru care dosarul se află în analiza CNSC.

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.) este un organism independent cu activitate administrativ – jurisdicţională, a cărui organizare şi funcţionare este reglementată de Legea nr. 101/2016, privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii. C.N.S.C. este competent să soluţioneze contestaţiile cu privire la procedurile de atribuire a contractelor prin complete specializate.

Instituţia are în componenţa sa 11 complete de soluţionare a contestaţiilor, fiecare dintre acestea fiind formate din trei membri, dintre care unul (licenţiat în drept) are calitatea de preşedinte.

 

Emil Iugan a fost numit cetățean de onoare al județului în cadrul unei gale inventate de Radu Moldovan și organizate la finalul fiecărui an.

Dimex a luat “caimacul” de pe Poarta Transilvaniei! Zațul a rămas la alții!

Poarta Transilvaniei: Tronsonul de drum județean pentru care s-a prins finanțare europeană însumează o lungime de 49,917 km și corespunde loturilor 2,3 si 4… contracte de aproximativ 38 de MILIOANE de euro!!! Lotul 5 se realizează din bani guvernamentali, alocați prin PNDL. De la semnarea contractului de finanțare s-au încheiat și procedurile de achiziție și s-au semnat contractele cu firmele care se vor ocupa efectiv de lucrări.

La modernizarea Drumului Blajului, Dimex i-a șmecherit pe toți: a luat licitația la cel mai mic preț și a rotunjit cu încă 20% din lucrări suplimentare!

Pentru modernizarea Drumului Blajului s-au prezentat 14 firme, dar într-un final licitația a fost câștigată de Dimex SA, care a venit cu prețul cel mai mic, respectiv 15.2 milioane de lei ( 3.38 milioane de euro).La această sumă, s-au adăugat 600.000 de euro printr-un act adițional, semnat în 22 septembrie. Contractul a fost atribuit companiei Dimex și reprezintă 20% din valoare licitată, adică 3.3 milioane de lei (600.000 de euro).

Lot 1 – km 0+000-11+578 : Mureşenii Bârgăului – Colibiţa

– Tronson 1 km 0+000-5+115 Mureșenii Bârgăului – Int. cu DJ172D lot Drumul Blajului – finalizat în 2017.
– Tronson 2 : km 5+115-11+578 – Int.cu DJ172D  – Colibița.

Lot 2 – km 18+045 – 35+055: lac Colibiţa – Bistriţa Bârgăului – Prundu Bârgăului (int. cu DN17)
Lot 3 – km 40+732 – 54+842: (Int. DN17) Josenii Bârgăului – Strâmba – llva Mică
Lot 4 – km 56+556 – 75+353 : llva Mică (int cu DN17D) – Poiana llvei – Măgura llvei.
Lot 5 – km 75+353 – 93+132: Măgura llvei – llva Mare – Lunca llvei – limita sit Natura 2000 (zona cabanei Silhoasa).

Achiziția a început în 2016, iar Dimex a prins cea mai mare felie a acestui contract! Compania a fost desemnată câștigătoare pe cele mai importante loturi!

Dimex Company a câștigat execuția lotului 2 (în asociere cu Explan) și a lotului 3 (în asociere cu Starcom Exim). Lotul 4 a fost câștigat de Atotehnoton în asociere cu OPR Asfalt. 

 

  • Asocierea DIMEX 2000 Company SRL – lider asociere cu Societatea Explan SRL – pentru lotul 2 – Lac Colibița – Bistrița Bârgăului (DN 17) în valoarea de 31,3 milioane de lei, fără TVA;
  • Asocierea DIMEX 2000 Company SRL – lider asociere cu Societatea STARCOM EXIM SRL pentru lotul 3 – DN 17 Josenii Bârgălui – Strâmba – Ilva Mică, în valoare de 28,8 milioane de lei, fără TVA;
  • Asocierea SC AUTOTEHNOROM SRL – lider asociere cu Societatea OPR ASFALT SRL pentru lotul 4 – Ilva Mică (intersecția cu DN 17D) – Poiana Ilvei – Măgura Ilvei, în valoare de 32,6 milioane lei fără TVA.

Dacă dosarul ajunge în instanță, lucrările vor întârzia să demareze! 

Bătălia pe lucrările estimate la 11 milioane de euro continuă și dosarul este analizat de CNSC. După desemnarea finală a firmei câștigătoare, bătălia se poate muta în instanță. Curtea de Apel Cluj va avea ultimul cuvânt în ce privește desemnarea câștigătorului, lucru care ar prelungi începerea lucrărilor pentru lotul 5: Măgura Ilvei – cabana Silhoasa.

Acest lucru poate fi evitat numai dacă cei doi giganți Dimex și MIS Grup vor cădea la pace și NU vor mai conesta deciziile ce urmează, lucru greu de crezut având în vedere sumele enorme și orgoliile care sunt în joc.

CLICK să vezi contestația formulată de Dimex!

 

0 notes
16 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.