Ultimele noutati

Biserică NOUĂ la Viișoara! Consiliul Local dezbate P.U.Z-ul. Urmează avizarea proiectului și construcția propriu-zisă din DONAȚII!

Biserica Ortodoxă Română a înființat o parohie nouă, în cartierul Viișoara. Parohia Viișoara II a fost înființată în anul 2013 și i-a fost încredințată părintelui Călin Sigartău, care va avea și misiunea de a ridica noua biserică. Preotul- paroh și va construi o biserică nouă, cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. Terenul pe care se va construi lăcașul de cult este situat în Viișoara, undeva în spatele clinicii Sanovil și are 635 metri pătrați.

Suprafața maximă pe care poate fi construită biserica este de 236 mp. Această suprafață însumează toate constructiile propuse pe parcela. Accesul la teren se va realiza din DN 17, prin intermediul unui drum de acces de categoria IV cu o lățime de cca 4 m. Regimul de înălțime s-a propus în funcție de destinația clădirilor; acesta este de : – P+2 E, înălțime maxima cca 21 m (turnul bisercii).

biserica viisoara

ii t

 

 

 

 

 

 

În 12 aprilie 2016, Înaltpreasfințitul Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului a pus piatra de temelie la noua biserică ce se va construi în cartierul bistrițean Viișoara și care va fi ocrotită de „Sfinții Împărați Constantin și Elena”.

8-2

9-2

 

 

 

 

 

În primă fază, Primăria Bistrța a solicitat întocmirea unui Plan de Urbanism Zonal, care să reglementeze construcția bisericii.

Procedural, s-au respectat toți pașii impuși de LEGE: înștiințarea vecinilor și a publicului-larg!

În data de 23.11.2016 s-a afişat in holul Primăriei municipiului Bistriţa un afiş conform ANEXEI 1 (un afiş cu dimensiunile 60 x 90 cm privind intenţia de elaborare a Planul Urbanistic Zonal “ construire „Lacas de cult” pe un teren situat in intravilanul municipiului Bistrita, localitatea componenta Viisoara nr. 270C si a fost publicata pe site-ul primariei www.primariabistrita.ro documentația intocmită conform prevederilor legale, mai puţin avizele, cuprinzând:

– partea scrisă – memoriul tehnic şi Regulamentul local de urbanism aferent PUZ-ului,
– partea desenată – plan de incadrare in zonă, plan de situaţie existent, planşă de reglementări urbanistice-zonificare, planşă cu proprietatea asupra terenului şi posibilităţi de mobilare,.
– au fost expuse trei panouri, rezistente la intemperii, cu dimensiunile de 60 x 90 cm, conform modelului din ANEXA nr. 1, pe terenul studiat, în perioada de 23.11.2016-19.01.2017, certificată pe propria răspundere a beneficiarului. Panourile au fost expuse spre consultare pe o perioadă de cel puţin 25 zile calendaristice.
– au fost notificaţi in scris de către beneficiar privind intenţia de realizare a obiectivului din PUZ proprietarii terenurilor vecine cu zona studiată conform modelelor din anexa 4.

146049316805

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul PUZ studiază condițiile de amplasare a lăcașului de cult pe un teren de 675 mp. Planului Urbanistic Zonal- „Lăcaș de cult” în intravilanul municipiului Bistrița, localitatea componentă Viișoara nr. 270C va fi supus la vot în ședința ordinară de mâine.
Comentarii

Caricatură

Ziar de Bistrita