Bistrița-Năsăud are peste 4.000 de șomeri; mai bine de jumătate dintre ei nu beneficiază de indemnizații

 -  -  1032


La sfârșitul lunii octombrie 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud erau înregistrați 4.027 șomeri (din care 2.096 femei), rata șomajului fiind de 3,07 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,08 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,01 puncte procentuale.

Statisticile AJOFM Bistrița-Năsăud arată că, din totalul de 4.027 de persoane înregistrate în evidențe instituției, 1.541 erau beneficiare de indemnizaţie de şomaj, iar 2.486 erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.692 șomeri provin din mediul rural și 1.335 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud (28,26 %), urmat de cei cu studii gimnaziale (27,71 %), primare (18,57 %), profesionale (17,29 %), universitare (6,80 %), iar 1,37 % au absolvit învăţământul postliceal.

Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 93,20% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 6,80%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 687 persoane foarte greu ocupabile, 1.513 greu ocupabile, 1.042 mediu ocupabile, iar 785 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Bistrița-Năsăud.

0 notes
157 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *