Familia Rus, patronii de la Metropolis construiesc un bloc EXCLUSIVIST, de 2 etaje, în zona Parcului Municipal ! Blocul va avea vedere panoramică spre Dealul Codrișor!

Soții Petrică și Ionela Rus – patronii companiei Metropolis investesc într-un concept exclusivist: BLOC de LUX în Parcul Municipal. Proiectul prevede construirea unei noi unitități de locuințe colectivă în regim de înălțime S+P+2E, având suprafaţa totală a amplasamentului : 1.840 m2, cu acces din strada Parcului și panoramă spre Dealul Codrișor.

Proiectul „Construire imobil de locuințe colective în regim de înălțime S+P+2 E”, propus a fi amplasat în municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 6, a fost depus la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, pentru eliberarea deciziei de încadrare. Conform documentaților depuse:

metro1

metro0

 

 

 

 

 

metropolis1

metro3

 

 

 

 

 

 

– BLOCUL va avea 21 apartamente cu 2 și 3 camere.

–  suprafața construită: 558,5 m2
– suprafață terase neacoperite – 106,9 m2;
– suprafață pavaje – 290,2 m2;
– suprafață spații verzi – 884,4 m2;
– parcaje – 24 locuri parcare subterană;

 

În 2011, investitorii de la Metropolis au construit un ansamblu asemănător, pe strada Ion Minulescu. Riviera Residence are o amplasare oarecum asemănătoare cu noul proiect, tot pe malul râului Bistrița, mai în amonte cu 800 de metri.

 

2011_09_07_Bloc

download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ!

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute de H.G. nr. 445/2009, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

m44

m99

 

 

 

 

 

 

CLICK să vedeți DECIZIA eliberată de Agenția de Protecția Mediului!

Actele procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odata cu decizia etapei de încadrare.
Se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente şi organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului şi îndeplinesc condițiile cerute de legislația în vigoare, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia. Documentația se află în etapele de autorizare preliminară la Protecția Mediului, după care urmează acordarea autorizației de construcție din partea Primăriei Bistrița!

Intrarea spre BLOCUL de LUX se va face din strada Parcului, pe lângă ISCE pe un drum care face legătura dintre str. Parcului și parcela în suprafață de 18 ari! Blocul de locuințe va fi amplasat în spate, în vecinătatea râului Bistrița, cu panoramă spre Dealul Codrișor.
Caricatură

Ziar de Bistrita