Ce proiect important pentru Bistrița-Năsăud a fost dezbătut în ședința de Guvern?

Un proiect de hotărâre care vizează o investiție extrem de importantă pentru județul Bistrița-Năsăud s-a aflat, ieri, în dezbatere în cadrul unei ședințe de Guvern.

Este vorba despre un proiect care prevede ”darea în administrarea Instituţiei Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului”.

Practic, este vorba despre un teren situat pe strada Grănicerilor din Bistrița pe care autoritățile locale intenționează să construiască un Centru integrat de servicii publice comunitare în care ar urma să funcționeze serviciile de pașapoarte, înmatriculări, permise, cazier judiciar și evidența persoanelor.

În nota de fundamentare prezentată în ședința de Guvern se arată că ”în prezent, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, serviciile publice își desfășoară activitatea în mai multe locații situate la distanțe mari unele față de celelalte, în condiții improprii realizării unor servicii de calitate orientate spre cetățeni, și care necesită, de cele mai multe ori, resurse umane și costuri materiale suplimentare. În acest context, Instituția Prefectului – Județul Bistrița – Năsăud este interesată de preluarea în administrare a unui imobil, teren în suprafață de 2.640 mp, situat în municipiul Bistrița, strada Grănicerilor, județul Bistrița – Năsăud, în vederea realizării unui obiectiv de interes public național, Centru integrat de servicii publice comunitare, în care vor funcționa toate serviciile publice comunitare din municipiul Bistrița (inclusiv, pentru serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa pașapoartelor simple şi serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, organizate în cadrul instituției prefectului, potrivit legii)”.

Ca urmare a unei cereri a Guvernului, Consiliul Local al municipiului Bistrița a aprobat deja trecerea terenului din domeniul public local în domeniul public al statului, pentru a fi dat în administrarea Instituției Prefectului – Județul Bistrița – Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum și declararea acestuia din bun de interes public local în bun de interes public național.

Aceste demersuri s-au făcut în scopul realizării unui Centru integrat de servicii publice, sub condiția că, dacă în termen de 3 ani nu se obține autorizația de construire aferentă imobilului construcție, sau dacă nu se păstrează destinația pentru care bunul a trecut în domeniul public al statului, acesta revine, în condițiile legii, în domeniul public al municipiului Bistrița, județul Bistrița – Năsăud.

Terenul a fost evaluat la suma de aproape 400.000 de lei, iar imobilul nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire, nu este grevat de sarcini şi nu face obiectul vreunui litigiu.







Caricatură

Ziar de Bistrita