CNAS: Reglementări pentru asigurarea accesului refugiaților proveniți din Ucraina la servicii medicale

 -  - 


 Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a aprobat procedura prin care refugiaţii din Ucraina pot accesa servicii medicale pe teritoriul României.

Potrivit unui comunicat de presă al CNAS, pe baza documentului de trecere a frontierei acceptat de statul român, cetăţenii străini sau apatrizii care provin din Ucraina beneficiază de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi de serviciile cuprinse în programele naţionale curative, la fel ca şi persoanele asigurate din România.

Trebuie să asigurăm asistenţa medicală necesară acestor oameni greu încercaţi, chiar dacă acest lucru presupune un efort suplimentar. Procesarea pentru atribuirea numărului unic de identificare se va realiza într-un timp foarte scurt, de aceea recomandăm medicilor ca în momentul în care acordă servicii medicale unui refugiat din Ucraina, în primul rând să transmită în format electronic la casa de asigurări de sănătate documentele necesare, astfel încât până la finalul consultaţiei să primească numărul unic de identificare necesar înregistrării în SIUI a serviciului medical acordat”, a declarat Adela Cojan, preşedintele interimar al CNAS, citată în comunicat.

Furnizorii de servicii medicale la care se prezintă aceste persoane vor transmite la casa de asigurări de sănătate, prin orice mijloace de comunicare electronice, o copie a documentului pe baza căreia persoana va fi adăugată în Sistemul Informatic Unic Integrat, prin atribuirea unui număr unic de identificare încadrat într-o nouă categorie creată special pentru evidenţa informatizată a acestor persoane, cu codul 426, denumită „Cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina, care intră în România şi nu solicită o formă de protecţie, conform Legii nr.122/2006 şi care nu sunt beneficiari ai Convenţiei ratificată prin Decretul nr.165/ 1961”.

CNAS menţionează că în cadrul caselor de asigurări de sănătate va fi asigurat personalul necesar în program de lucru prelungit (luni – duminică, 8,00 – 20,00) pentru procesarea documentelor transmise de către furnizorii cu care se află în relaţie contractuală şi atribuirea numărului unic de identificare persoanelor, astfel încât furnizorii să poată acorda serviciile medicale atunci când sunt solicitate de către cetăţenii străini sau apatrizii din Ucraina.

Loading

bookmark icon