Comuniștii cu peniță! Vezi o listă cu autori din Bistriţa-Năsăud care au adus osanale lui Ceaușescu în ziarul “Ecoul”

pp4În iulie 1971, Ceaușescu a anunţat noi măsuri pentru „îmbunătăţirea activităţii politico-ideologice”, rămase în istoria comunismului românesc sub numele de tezele din iulie, denumire ce aduce aminte de tezele leniniste din aprilie. Tezele ceauşiste reprezentau un nou ghid pentru toate producţiile culturale din România.

De obicei, aceste teze sunt interpretate ca fiind de inspiraţie chineză, ca o reacţie în urma vizitei făcute de Ceauşescu în ţara revoluţiei culturale maoiste (care a avut loc cu puţin timp înainte de discursul din iulie).

 

 

 

Există desigur multe elemente comune între cele două moduri de a înregimenta cultura, în România şi China, dar în urma analizei discursurilor oficiale ale lui Ceauşescu rezultă clar că el avea de mult intenţia de a opri liberalizarea în sfera culturală.

p4p5

 

 

p2

 

 

 

clipboard02_87-300x218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omul “nou”, cu creierul spălat prin propaganda comunistă

 

Pe scurt, cultura era redusă la dimensiunea ideologico-educativă, direcţionată „în scopul formării şi dezvoltării conştiinţei socialiste a maselor, îndrumarea unitară a tuturor aşezămintelor de cultură . Tot din 1977, CCES era dotat şi cu o importantă structură permanentă: Cântarea României, prin acelaşi decret menţionat mai sus.

Cântarea României era definit ca un „festival al educaţiei şi culturii socialiste (…), amplă manifestare educativă, politicoideologică, cultural artistică de creaţie şi interpretare, menită să îmbogăţească şi să diversifice viaţa spirituală a ţării, să sporească aportul geniului creator al poporului român la patrimoniul cultural naţional şi universal”. Fiecare operă, fiecare eveniment cultural, ansamblul propagandei, orice manifestare de acest tip concurând în mod necesar la crearea „omului nou”.

 

O manifestare de acest gen a avut loc la deschiderea Casei de Cultură, când s-a intonat Imnul instituției și s-a făcut campanie prin așa-zisa cultură promovată de Dorel Cosma:

 

Dacă unii scriitori sau artişti consacraţi se mai puteau sustrage constrângerilor Cântării României, debutanţii aveau puţine şanse de a-şi vedea publicate textele sau de a-şi expune operele, fără să se conformeze directivelor puterii şi să-şi aducă tributul cultului personalităţii lui Ceauşescu. Amatorismul cel mai servil şi mai mediocru era încurajat în detrimentul profesionalismului şi talentului.

Regimul comunist şi-a găsit sprijin în poeții din nou înfiinţatul judeţ Bistriţa-Năsăud (1968) încă de la începuturile sale. Au fost mulţi autori din judeţ care au aderat acestor deziderate înalte ale vremurilor respective, fără nicio jenă, unii dintre ei motivând că aşa au fost timpurile, că altfel nu puteau publica. O parte dintre autorii lor au fost îngropați în anonimat, alții şi-au continuat cariera literară.

p15

p01

 

 

 

 

 

 

 

În acest demers, Alexandru Dărăban a identificat un număr de 136 autori. Parcurgând tabelul de mai jos, putem face un clasament al autorilor cu cele mai multe creaţii dedicate regimului, avându-i în fruntea listei pe: Luca Onul (48 poezii), Alexandru C. Miloş (28 poezii), Ioan Borşa (22 poezii), Emil Dreptate (18 poezii), Gavril Moldovan (16 poezii), George Roş (16 poezii), Aurel D. Câmpeanu (15 poezii), Radu Lucaci (13 poezii), Olimpiu Nuşfeleanu (13 poezii), Maria Olteanu (12 poezii), Viorica Viman (12 poezii), Ştefan Veşcari (11 poezii). Ceilalţi au scris sub 10 poezii, iar unii chiar numai una singură (Ioan Abrudan, Livia Agrişan, Ion Chiuzan ş. a.)care, poate, au fost nevoiţi să scrie datorită timpurilor care le trăiau.

Lista cu scriitorii din județ, care au scris ode lui Ceaușescu. După Revoluție, o parte din ei au activat în presa locală sau în “cultură” :

– Ioan ABRUDAN  – Urare preşedintelui ţării
– Livia AGRIŞAN –  Dăruire
– Ioan ALEANDRU  – Manifest la aniversarea Partidului,
– Corneliu ANCA –  Partidului cinstire, Cântec pentru partid, Dezarmare – Pace În cetatea Albei Iulii ,
– Dumitru ANDRAŞONI –  Omagiu, Sărbătoare, Aceasta este ţara, Omagiu , La ceas de-aleasă sărbătoare
– Dorina ANDREAŞ  –  Ora cui?
– Aleandru ANDRIŢOIU  – O patrie şi un partid avem
– Traian ANDRONESI –  Patrie înălţătoare, Inscripţie pe buletinul de vot  Partidului , Cântec de pace , Arhitect al Epocii de aur
– Ion ANGHEL  – România e Ţara Horei Unirii , Patria  Vocea poetului „Ritmuri” ,Spre gloria patriei , Ctitoria galaxiei România,  Mai, În partid e patria trează!
– Gheorghe AZAP –  Republicii
– Nicolae I BĂCIUŢ  – Pe căi de aur
– Nicolae BĂCIUŢ  – Ţara „Ritmuri” , Luminile lui August,  Veac comunist, Fiinţa patriei , Primăvara patriei,
– Radu BĂIEŞU  – Noi toţi, Cunosc un stejar,  „Ritmuri”, Ni-e ţara leagăn, Antirăzboinică , Pace
– Mihai BĂRBULESCU –  De ziua Voastră
– Ioan BINDEA –  Omagiu
– Ion T BINDEA –  Fără titlu
– Ştefan BLAGA  – Cântec de ţară, Sentiment în august
– Florin BOLDIŞ  – De pe plai năsăudean
– Ioan BORŞA  – August românesc, Partidului, La izvoare bistriţene Alături de ţară totdeauna, Imn pentru August, Timpul patriei ,   Omagiu ,Mesajul României tov Nicolae Ceauşescu, Sonet pentru eliberare , Slavă partidului Un cuvânt,Ţara mea, Sonet pentru acest pământ, Un om pentru oameni, Cântec pentru  Mai, Laudă patriei mele, Cântec pentru ţară ,  Partidului , August românesc , Omagiu , Iubire de patrie Să-nalţe în lume România
– Doina BOTEZATU –  Aspiraţie ,
– Vasile BRUMĂ  – Semnând angajamentul ,
– Aleandru BRAD  – Ctitor al noii Românii
– Al CĂPRARIU  – Partidului
– Aurel CÎMPEANU –  Partidul ,
– Aurel D CÎMPEANU –  Cu ochii tăi ,
– Aurel D CÂMPEANU  – Poem pentru Ţară, Când i-a chemat Partidul, An mii de izvoare , Înaintând Votul încrederii noastre , Partidul,  Pe drumul spre piscuri, Un cântec zboară prin poiene , Glasul inimii ,Călăuză , Ctitorul, Partidul, Ceauşescu, România , Urare, Anii tineri,    Cântec de August ,
– Georgeta Emanuela CÂMPEANU – Să fie Republica poem şi soare ,
– Radu CÂRNECI- Republica
– Ion CÂŢCOVEANU –  Identitate ,  „Ritmuri” , Patria mea , Numele patriei,  Partidului, Poem, Patria în August,  Partidului , Poem de pace,  Patria în August
– Doina CETEA  – 1 Mai
– Ion CHIUZAN – Omagiu,
– Ion COCORA – August
– George COROBEA  – Fiica Patriei
– Tănase CROŞ –  Aniversară , Întâi Mai , La sărbătoarea întregirii ,
– Lucia COSMA GOIA – Patria
– Crina COSMIN  – Ceas de mere
– Viorel COZMA  – Urare
– Vasile DÂNCU –  Ţara, Cântec pentru un om de omenie , Patriei ,  „Ritmuri” , Seară de August
– Vasile DOHOTARI –  Poem pentru patrie ,  Votul nostru , Poem,
– Vasile DOHOTARU  – Poem pentru pace, Imn de slavă partidului ,
– Nicolae DRAGOŞ –  Sub steagul eroic de partid
– Emil DREPTATE  – Iubesc desfăşuratul steag, Împliniri , Trebuie totdeauna ,  „Ritmuri” , Odă în August,  Pământ al meu, Cu tine pretutindeni,  În ziua ta solară,  Statornicie,   „Ritmuri” Poem de Mai, Aici, în Câmpia mea  Imn pentru eroi,  „Ritmuri”  Pământ al patriei , În numele vieţii , Odă lui August ,  Când spun PartId, Imn ,Omagiu Cu timpul, Ceaușescu drept catarg
– Mirela DUMA  – Patria în August , Poem pentru Ţară
– Victoria FĂTU SĂLĂJAN  – Imn ţăranilor răsculaţi
– Marioara FELDRIHAN  – Acolo votăm, Spre comunism
– George GAVRILUŢIU  – Cântec izvoarelor din August ,Iubiţi România!
– Ioan GHEORGHE  – Fiu al ţării
– Aurel GHIBA  – Patriei, A fi revoluţionar
– Iosif- Leon GRAPINI  – Odă partidului
– Toma GRIGORE –  Aici între noi
– Grigore HAGIU   – August nemuritor,
– Ioan HELEGEAN –  Lumină de august
– Gheorghe HORVAT Menire ,
– Traian IANCU –  Comunişti de dor , Triumf şi forţă
– Ioan ILIEŞ  – Mai tari decât urgia
– Negoiţă IRIMIE Ceauşescu – România
– Gheorghe ISTRATE –  În numele ţării 
– JEBELEANU – Un simbol , Grigore JUCAN Suntem ţara , Ev socialist
– Sandu LĂRGEANU –  Albiile patriei, Argument pentru pacea lumii, Ţară-neîntrerupta noastră vieţuire, Odă conducătorului ,
– Maria LEUCA Partid  – Cântec ţări , „Ritmuri”
– Stela Aleandrina LOMBREA –  Anii de soare ,
– Cleopatra LORINŢIU –  La muzeu,  August , Gestul de fiecare zi ,  „Ritmuri”, Imposibila singurătate ,
– Cleopatra N LORINŢIU  – Către pământ ,  „Ritmuri”
– Lidia LUCA –  Fiul ţării , Ţară cu har
– Albert LUCACI  – Imn partidului la a -a aniversare, Cântec Partidului, Odă lui Mai
– Radu LUCACI  – Patria ,  E patria columnă-nălţătoare ,  Marele Forum Cu eroism , Lumini în august,  Poem , Poem în August , Patria în vară , Se-aud în fructe , Omagiu , Odă , Odă Unirii ,De ziua luminoasei sărbători ,  
– Ioan MANGU –  Gând de sărbătoare, August românesc , Ţara în sărbătoare
– Viorel MARTIN – Patruzeci de flori ,
– Ioan MĂRGINEANU  – Ani de aur
– Maria MÂNDREANU – Pământul vrea pace
– Aleandru Cristian MILOŞ  – De vorbă cu pământul patriei, „Ritmuri”Port în locul inimii ţara, Poem ,  „Ritmuri” , Invocaţie de August,Imn Republicii, Steagul independenţei , Ora de istorie Anotimpul muncii Constructorul, Lumini de August, Înţelegând Republica, Omagiu, Sentiment de mai, Poem de toamnă, Mâinile muncitorilor, August de foc, În pas cu ţara, Poem albastru cu sticlarii, Steag de dor, Familia luminii, Când vă vorbesc de pace, Afiş de pace , Cântec pentru ţară, Steag de Mai, Republică senină pasărea păcii ,Dimineaţa în August,  Sigiliu al libertăţii.
– Adrian MISIUGA  – Flamuri în August, Imn Partidului, Omagiu, Un gând pulsează-n ţară.
– Claudiu MOLDOVAN  – Cu dragoste neţărmurită îl urmăm
– Gavril MOLDOVAN  – Pro Patria , Imn patriei , Fertile gânduri ,  Încrezători cu fiecare treaptă ,      Republicii un gând curat , Poem pentru pâinea ţării , De ziua Republicii ,Clipele păcii, Republică atotbiruitoare ,  Spre măreţ tor, Omul inimilor noastre   Ceauşescu – birunţa noastră , E o tărie în acest popor , August , Hotarele patriei
– Rusalin MUREŞANU  – Pentru toţi copiii ,  Cu inima fierbinte , În Augustul de foc ,
– Virginia MUŞAT  – Votez
– Victoria NALAŢ Partid –  „Ritmuri” ,  Zile de mai ,  Spre comunista eră
– Leonida NEAMŢU  – Întoarcerea armelor
– Octavian NECHITI –  Dreptul de țară ,  Sunt mândru să trăiesc această zi ,  Cânt de August , Poem pentru Congresul, De ziua Republicii
– Ion NEGRU –  Gând de recunoştinţă ,
– Olimpiu NUŞFELEANU  – Ţară de lumină, Cărţi de grâu , Fântânile ţării , „Ritmuri” ,  Eroi apărători , Eroii în August,Tricolor, Lumină în August, Floarea iubirii de patrie , Clar de ţară , Gând partinic, Unire , Armindeni, Voinţa de pace
– Ion OLTEANCIUCLIANI –  Mesajul păcii ,
– Maria OLTEANU  – În prag de August , Ocrotiţi pacea lumii , Patrie ,  Zori de sărbătoare Ţara ,      Patria , Apel pentru pace , Zile senine de pace ,  Cinstre ,  Aniversare  E zi de August Erou între eroi
– Luca ONUL  – Când spun partid ,  „Ritmuri”    PartiduluI ,  „Ritmuri” , Poem I, August ,  Patria ,  Poem ,   Partdul conştiinţei noastre , Eroii lui August, Partidul – arhitect de frumuseţi ,  Odă republicii ,  „Ritmuri”    Pământul ţării ,  „Ritmuri”    Sonet pentru Republică   Sonet patrie independente ,  Omagiu Republicii , Eternul scut, Poem în Mai, Patria în August , Rostire către ţară , Cel mai curat adevăr,   Omagiu Republicii ,  Omagiu preşedintelui Nicolae Ceauşescu , Printre acei de conştiinţă aleşi,  Ctitorul de frumuseţi preşedintele Nicolae Ceauşescu ,  Patria în Mai ,Chipul ţării în August,  Partidul arhitect de frumuseţi,  Imn pentru pace, Imn pentru Republică, Omagiu , Rostire către ţară – în cinstea Conferinţei Naţionale a PCR ,  Partidului ,   Imn în Ianuarie ,  Imn la sărbătoarea Republicii ,  Patria în Mai ,  Imn în August , Poem , E Ceauşescu iarăşi în frunte reales , Pentru tot ce -n inimi cântă ,  Cântec pentru Republică ,  Partidul I,   Ţara ,  Republica ,  Omagiu , Urare românească , Poem în August ,  Vatră de eroi , Iubit ca tricolorul , Slavă lui August.
– Anton OPROAIE  – Urmând Partidul Comunist Român ,  Patria ,   Partidul în Mai , Poem ,
– Ioana ORBAN  – Drag din dorul neamului , Spre comunism se-nalţă ţara ,  Zi de August , La mulţi ani, erou al păcii , Cunună de nestemate ,  Eşti viaţa vieţii mele ,  La mulţi ani iubit conducător ubitului conducător
– Pavel PEREŞ  – Unirea înălţătorul semn, Imn înalt Înaltă cinstire ,
– Domniţa PETRI   – Basorelief comunist
– Ioan PINTEA  – Lumini pe plaiurile bistriţene
– Constantin PODANI  – Stampă
– Daniel POP – Stegar al Păcii
– Dorina POP –  Odă Republicii
– Petre POP –  În Epoca de aur, Primei fiice a ţării ,Era comunistă, Partidul
– Petru POP –  Omagiu, Republicii, Un nume tuturora drag, Sub românesc şi trainic curcubeu
– Pompeiu POP  – De ziua mamei
– Tit-Liviu POP  – Acestui pământ , În ţara sfântă, România 
– Rodica POP-BOŞCA  – Sceptru al dreptăţii,  Al comunistului stindard ,
– Ioan Mihail POPA  – Copilărie , Anotimpul împlinirilor Tricoloru-n sărbătoare ,  „Ritmuri”  Gestul nostru spre larg Republicii
– Ion POPA ARGEŞANU –  Poem în ianuarie ,
– Ioan PUPEZĂ  – De veghe Odă patriei unite
– Virgil RAŢIU M  – Către conducătorul ţării ,
– Virgil M RAŢIU –  Acei ce suntem  Ţăranii ,  „Ritmuri PATRIE ,  Ceea ce am învăţat muncind FOŞTILOR BRIGADIERI
– Aurel RĂU  – Patriei ,  „Ritmuri” 
– George ROŞ  – Metamorfoza ,  „Ritmuri”   Patrie  Partidul  Ţara , Patrie , Sentiment în August , Poem către patrie  „Ritmuri Republicii Prin patrie , Poem către ţară  Sentiment de august , Poem preşedintelui Nicolae Ceauşescu  Partidul în Mai Prin Ceauşescu înţelegem mai bine, Inscripţii în August Poem ,
– Mihai ROŞCA  – Cânt de Mai ,  „Ritmuri” , În semn de mulţumire ,  O inimă dreaptă, cutezătoare ,
– Ion SEGĂRCEANU  – Poem înălţător ,
– SIMIONCA  – Votăm pentru fericirea noastră ,
– George SIMION  – Măreţul August, Zi de mai întâi, Ninsoare pe umerii Republicii ,  Republica, cetate de cuvânt , Patria, Pe carpatine meleaguri
– Ion SOCOL  – Gravură din martie, Lumini de înaltă slavă, Curcubeu în August
– Erna-Maura SOCOLEAN  – Partidul
– Crina SOROCEANU  – Urare
– Irimie STRĂUŢ  – Partidul ,
– Corneliu ŞERBAN  – Partidul suntem noi
– Ileana ŞERBAN  – Partidului mulţumire
– Ioan ŞIMON  – Nestăvilit un cântec Spre împliniri măreţe , Omagiu Partidului ,
– Sandu ŞTEFĂNESCU –  Erou al României socialiste, Arc de lumină
– Sorin TEODORESCU  – Uniţi, puternici, suverani ,
– Vasile TEODORESCU  – Ne-aţi pus în mână abecedarul ,
– Victor TULBURE  – Înaltă cinstire ,
– Titina Nica ŢENE  – La marele sfat al comuniştilor
– Cornel UDREA –  Şi dac-a fost să poarte-un nume, Legământ ,
– Ioana URS – Imn primăverii
– Ioana URS GÎŢA  – În primăvara ţării. Rădăcină şi stea ,  „Ritmuri”
– Mihai Lucian VALEA  – Aniversară
– Viorel VARGA –  Ctitor al noilor columne ,
– Nicolae VÂNĂTORU  – Drumul spre mină , 
– Nicolae VEREŞ  – Om de omenie, Spre comunista eră, Despre patrie
– Ştefan VEŞCARI  – Zi de Mai, Gândind Patria Inscripţie în August, Poem către ţară, Partidului în Mai Poem despre pace, Partidului Imn , Armindeni.
– Viorica VIMAN –  Poem, Congresul, Odă patriei, Cântec pentru Preşedintele ţării, Dau votul meu de adevăr şi pace, Partidul, Poem de dragoste pentru copiii lumii Ţara în August Omagiu partidului, Ţara în August Imn pentru pace, Poem despre prezentul ţării, Preşedintelui ţării.
– Dumitru VÂRJAN –  Ţara în August
– Dumitru VÎRJAN – Plenitudine, Slavă partidului , Sonet pentru ţară ,
– Sorina ZAHARIA –  Întrupare
– Mircea Radu ZĂGREAN  – E toamnă
– Constantin ZIEGLER –  Aniversarul Mai

 

daAlexandru Dărăban este cel care a făcut această sinteză cu activitatea celor care au contribuit la propaganda comunistă în ziarul Ecoul, o parte din ei fiind activi și după Revoluție.

 

 
Comentarii

  • Bucovina Dehelean

    Stimate domn, vă rog in mod respectuos, să vă pregătiți apararea la subiectul poeziei “Ne-ați pus in maini abecedarul”, poezie omagiu dascălilor de ziua Invatatorului, scrisa de raposatul tatal meu General Vasile Teodorescu, Cetatean de Onoare al Orasului Bistrita. Conditie:-retractati public sau ne vedem in instanță ocazie cu care voi cere despăgubiri pentru dauna morală adusă familiei care a suferit de pe urma COMUNISMULUI.

  • “din ochii sai izvorasc / fluvii de lumina,
    care inunda cu incandescnta gandirii
    arcul imens al epocii de aur”

    urate vremuri..urat scriau oamenii .. unii oameni
Caricatură

Ziar de Bistrita