Consiliul Judeţean a lansat licitația pentru deszăpezirea drumurilor din Bistrița-Năsăud; valoarea contractului – circa 26 milioane lei

 -  -  1012


Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a demarat procedura de achiziție publică a serviciilor de deszăpezire și combatere a poleiului pe drumurile județene. Valoarea estimată a contractului se ridică la circa 26 milioane lei.

Anunțul pentru organizarea licitației a fost postat în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice), contractul care va fi încheiat cu firma care va câștiga licitația urmând să aibă o durată de patru ani. De asemenea, contractul este împărțit în 5 loturi.

”Acordul-cadru are ca obiect prevenirea şi organizarea intervenţiilor pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor judeţene din judeţul Bistrița-Năsăud, aflate în administrarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în vederea asigurării viabilităţii drumurilor pe timp de iarnă. Activitatea privind întreţinerea curentă pe timp de iarnă are caracter strategic, de importanţă naţională şi se desfăşoară sub directa îndrumare şi conducere a administratorului drumului. Prestatorul poartă răspunderea, pe toată durata contractului, de buna desfăşurare a activităților de prevenire şi combatere a lunecuşului şi înzăpezirii pe toate drumurile judeţene cuprinse în Acordul cadru, rămânând direct răspunzător pentru eventualele accidente sau pagube provocate ca urmare a nerespectării acestor prevederi. Pentru eficientizarea activității de iarnă și reducerea timpului necesar până la începerea intervențiilor pe drum, drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud sunt împărțite în 5 loturi pentru care se va încheia câte un acord-cadru, respectiv: Lot 1 – Bistrița, Lot 2 – Beclean, Lot 3 – Năsăud, Lot 4 – Șieu, Lot 5 – Lechința. Se va încheia un acord-cadru pentru o perioadă de 4 ani pe fiecare lot în parte, cu câte patru contracte subsecvente, unul pentru fiecare an, respectiv: 2021 – 2022, 2022 – 2023, 2023 – 2024 şi 2024 – 2025”, se arată în caietul de sarcini al licitației.

Valoarea estimată a contractului pentru întreaga perioadă de patru ani este de 26 de milioane lei, banii fiind asigurați din bugetul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Operatorii economici participanți la procedura de licitație trebuie să facă dovada că dispun de baze de deszăpezire, fiind necesară câte o bază pentru fiecare din cele 5 loturi cuprinse în contract. Termenul  limită pentru depunerea ofertelor este 24 august 2021.

Anii trecuți, companiile Dimex 2000 și LDP SA au fost cele care s-au ocupat de deszăpezirea drumurilor județene din Bistrița-Năsăud, rețeaua fiind formată din aproximativ 700 de km.

0 notes
137 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *