Consiliul Județean acordă burse de excelență și de merit pentru studenți. Dosarele se depun până la data de 12 octombrie

 -  -  1030


Consiliul Judeţean Bistrița-Năsăud acordă burse de excelență și de merit studenților care au obținut rezultate deosebite pe parcursul anilor de liceu. Cei interesați să obțină o astfel de bursă pot depune dosare.

Astfel, potrivit CJ Bistrița-Năsăud se vor acorda burse de excelenţă studenţilor proveniţi din instituţiile de învăţământ din judeţul Bistriţa-Năsăud, admişi în anul I universitar 2020-2021, care au obţinut, pe parcursul studiilor liceale, medalii sau premii I, II şi III la olimpiadele organizate la nivel internaţional și recunoscute de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

De asemenea, se vor acorda două burse de merit studenţilor admişi în anul I de studiu universitar 2020-2021, proveniţi de la instituțiile de învăţământ din judeţul Bistriţa-Năsăud şi cu domiciliul în judeţul Bistriţa-Năsăud, care au obţinut rezultate deosebite în activitatea şcolară şi de performanţă pe parcursul studiilor liceale şi la concursurile, olimpiadele şcolare organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Condițiile de acordare și documentele ce urmează a fi depuse la dosare pentru obținerea burselor, sunt publicate pe site-ul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud: www.portalbn.ro, secțiunea: Documente necesare obținerii burselor de excelență și burselor de merit.

Dosarele se pot depune la registratura Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Piaţa Petru Rareş nr.1, până la data de 12 octombrie 2020, ora 15:00.

Informaţii suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud, persoana de contact: Câmpan Aurora-Anca – inspector superior, Direcţia economică – Serviciul coordonare instituţii
subordonate, administrare patrimoniu, telefon 0744.537.315.

0 notes
155 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *