Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a redus structura de personal cu 27 de posturi

 -  -  1025


Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a adoptat miercuri, în ședință ordinară, un proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi organigrame și a unui nou stat de funcții ale aparatului de specialitate al CJ, inițiativă care viza reducerea structurii de personal de la 147 de posturi la 120. Majoritatea posturilor reduse sunt însă vacante.

Potrivit proiectului de hotărâre, ”în perioada 07.05.2021 – 11.06.2021, o comisie numită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud a efectuat o analiză asupra organizării și desfășurării activității în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. Perioada supusă analizei a fost 01.10.2020 – 30.04.2021, iar principiile care au stat la baza analizei efectuate și a propunerilor privind noua structură organizatorică sunt: gestionarea eficientă a resurselor financiare limitate, necesitatea încadrării în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul județului pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.48/2021 (cuantumul cheltuielilor de personal aferent 3 personalului aparatului de specialitate fiind redus față de anul anterior de la suma de 14.600.000 lei, la suma de 11.500.000 lei), gestionarea eficientă a resursei umane, prin distribuirea echilibrată a gradului de încărcare cu sarcini a personalului, în raport cu complexitatea și volumul de activitate al fiecărei structuri a aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum și alocarea numărului de personal direct proporţional cu atribuţiile stabilite prin actele normative specifice domeniului de activitate, astfel încât activitatea să se realizeze în mod eficient şi eficace”.

Astfel, în urma acestei analize s-a propus reducerea numărului total de posturi din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean de la 147 câte sunt în prezent la 120, dar, potrivit consilierului județean Florin Moldovan, majoritatea posturilor reduse sunt vacante.

Din cele 27 de posturi care se vor reduce, 24 sunt vacante. Doar 2 sunt ocupate, iar unui post i se va schimba încadrarea din șef serviciu în consilier superior”, a precizat Florin Moldovan, care s-a arătat nemulțumit de modul în care a fost realizată această reorganizare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

În cele din urmă, proiectul a fost adoptat cu 22 de voturi pentru, 4 împotrivă și 4 abțineri.

Noua organigramă va intra în vigoare începând cu data de 5 iulie 2021.

0 notes
150 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *