Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a reluat licitația pentru achiziția unui teren în zona Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Tărpiu

 -  -  11237


Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a reluat licitația pentru achiziția unui teren în zona Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Tărpiu, unde administrația județeană are în plan să amenajeze și o stație de tratare mecano-biologică a deșeurilor.

O procedură similară a mai fost organizată și în luna ianuarie a acestui an, dar Consiliul Județean Bistrița-Năsăud nu a reușit să identifice un teren care să corespundă cerințelor impuse. Astfel, administrația județeană a reluat procedura.

Potrivit CJ Bistrița-Năsăud, prețul privind achiziția terenului va fi negociat de către o comisie de evaluare, valoarea maximă estimată a achiziției fiind de 1,8 euro/mp. La procedura de achiziție pot participa atât persoane fizice, cât și juridice, dar se vor analiza ofertele cele mai avantajoase din punct de vedere economic, adică cele cu prețul cel mai scăzut.

Potrivit documentației de atribuire, terenul trebuie să îndeplinească o serie de cerințe:

 • Să aibă o suprafață cuprinsă între 50.000 – 80.000 mp, cu o lățime de cca.150 m (min. 120 m);
 • Să fie amplasat cât mai aproape de ”Centru de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu”, situat în comuna Dumitra, sat Tărpiu nr.173/B/1,
  pentru a evita transportul pe distanțe mari a cantității rezultate după
  tratare care trebuie depozitată, în vederea diminuării impactului
  transportului asupra mediului şi asupra emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • Distanță recomandată față de zona de locuit (zona rezidențială) de 1 Km sau, dacă nu este posibil, atunci distanța minimă să fie de 500 m față de zona de locuit (zona rezidențială);
 • Amplasamentul să nu fie în zone cu arii protejate și zone de protecție a elementelor patrimoniului natural și cultural;
 • Cu acces la ut¡lități: drum acces, alimentare cu energie electrică, etc.
 • Amplasamentul să nu fie traversat de linii electrice aeriene (LEA) sau
  subterane (LES), conducte de alimentare cu gaze sau alte utilități care
  pot impune restricții cu privire la realizarea de construcții;
 • Teren intravilan sau extravilan neproductiv, curți-construcții sau arabil (cu clasa de calitate III, IV, V în cazul terenului extravilan arabil), exclus pășuni, fânețe sau pajiști permanente.
 • nu face obiectul unui litigiu, liber de orice sarcini sau alte construcţii.

Ofertele se depun la Registratura Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, până cel târziu la data de 20 mai 2021.

Administrația județeană motivează necesitatea acestei achiziții prin faptul că intenționează să solicite finanțare europeană pentru un proiect amplu de modernizare a sistemului de management integrat al deșeurilor, proiect care prevede inclusiv construirea unei stații de tratare mecano-biologică a deșeurilor. 

1 notes
362 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *