Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cumpără teren în zona Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Tărpiu. Cât oferă pe metru pătrat

 -  -  1110


Consiliul Județean Bistrița-Năsăud caută să achiziționeze un teren în zona Centrului de Management Integral al Deșeurilor de la Tărpiu, unde administrația județeană are în plan să amenajeze și o stație de tratare mecano-biologică a deșeurilor.

Potrivit CJ Bistrița-Năsăud, prețul privind achiziția terenului va fi negociat de către o comisie de evaluare, valoarea maximă estimată a achiziției fiind de 1,8 euro/mp. La procedura de achiziție pot participa atât persoane fizice, cât și juridice, dar se vor analiza ofertele cele mai avantajoase din punct de vedere economic, adică cele cu prețul cel mai scăzut.

Potrivit documentației de atribuire, terenul trebuie să îndeplinească o serie de cerințe:

Ofertele se depun la Registratura Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, până cel târziu la data de 25 ianuarie 2021, deschiderea ofertelor urmând să aibă loc la data de 27 ianuarie 2021.

Administrația județeană motivează necesitatea acestei achiziții prin faptul că intenționează să solicite finanțare europeană pentru un proiect amplu de modernizare a sistemului de management al deșeurilor, proiect care prevede inclusiv construirea unei stații de tratare mecano-biologică a deșeurilor.

Consiliul Judeţean intenţionează să solicite finanţare pentru investiţii necesare dezvoltării sistemului de management integrat al deşeurilor, prin Programul Operational Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritara 3 – “Dezvoltarea infrastructurii de mediu în conditii de management eficient al resurselor”, ce are ca prioritate de investiţie “Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregatire pentru reciclare a deşeurilor în România”. Prin intermediul acestei finanțări se asigură promovarea investiţiilor în sectorul de deşeuri în vederea conformării cu prevederile acquis-ului european şi a angajamentelor asumate pentru sectorul de mediu. În vederea elaborării şi depunerii unei aplicaţii de finanţare pentru Proiectul Dezvoltarea şi Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor din Judeţul Bistriţa-Năsăud, (…) având în vedere complexitatea din punct de vedere tehnic şi economic al proiectului a fost încheiat Contractul nr.9131/06.05.2020 “Servicii de asistenţă tehnică pentru elaborarea Aplicaţiei de finanţare, inclusiv documentele suport (Studiu de fezabilitate, Analiza cost-beneficiu, Analiza instituţională, Evaluarea impactului asupra mediului, etc.) şi întocmirea documentaţillor de atribuire a contractelor de achiziţii publice pentru Proiectul Dezvoltarea şi Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor din Judeţul Bistriţa-Năsăud” între UAT Judeţul Bistriţa-Năsăud şi EPMC Consulting SRL Cluj-Napoca. În cadrul proiectului se propune inclusiv realizarea obiectivului de investiţie “Construirea unei Staţii de Tratare Mecano-Biologică cu digestie anaerobă“, se arată în documentația de atribuire pregătită de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

0 notes
235 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *