Consiliul Județean repartizează peste 27 de milioane de lei primăriilor din Bistrița-Năsăud. Câți bani primește fiecare unitate administrativ-teritorială

 -  -  11056


Consiliul Județean Bistrița-Năsăud va dezbate vineri, în ședința extraordinară, un proiect de hotărâre care prevede repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021.

În anul 2021, fondul aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean se repartizează integral comunelor, oraşelor şi municipiilor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Astfel, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a solicitat unităţilor
administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud transmiterea
necesarului de sume pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală,
pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare
locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile
administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din
veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale”
, se arată în proiectul de hotărâre care va fi dezbătut în ședința Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

În urma analizării necesarului de sume transmis de unitățile administrativ-teritoriale, s-au întocmit propunerile privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor din fondul la dispoziția Consiliului Județean. Astfel, se propune alocarea următoarele sume:

De asemenea, proiectul de hotărâre supus dezbaterii prevede și aprobarea estimărilor privind repartizarea către unitățile administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, care arată astfel:

Tototdată, în același document se arată că, prin anexa nr.6 la Legea bugetului de stat pe anul 2021, județului Bistrița-Năsăud i-a fost repartizată suma de aproximativ 7,8 milioane lei destinată finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale. Administrația județeană precizează că repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a acestor sume se face de către consiliul județean prin hotărâre, după consultarea primarilor, în funcție de lungimea și starea tehnică a drumurilor.

Consiliul Județean a solicitat unităţilor administrativ-teritoriale comunicarea necesarului de sume pentru drumuri comunale, iar Serviciului administrare drumuri județene i s-a solicitat comunicarea necesarului de sume pentru finanțarea drumurilor județene, în funcție de starea tehnică și lungimea acestora.

În urma centralizării datelor transmise de unităţile administrativ-teritoriale a rezultat că acestea au solicitat fonduri pentru drumuri comunale în sumă de 4.339.345 mii lei, iar Serviciul administrare drumuri județene a solicitat fonduri în sumă totală de 126.042 mii lei, propunând totodată ca suma de 7.852 mii lei alocată judeţului pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile comunale și județene să fie utilizată integral de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene, ţinând cont de numărul mare al drumurilor aflate în reabilitare, modernizare sau reparare, drumuri care deservesc un număr semnificativ de cetăţeni ai județului. Din compararea sumelor necesare pentru finanțarea drumurilor comunale și județene raportat la sumele alocate județului se observă în mod clar faptul că această sumă este insuficientă. Astfel, ţinând cont de numărul mare al drumurilor aflate în reabilitare, modernizare sau reparare, drumuri care deservesc cetăţeni din tot județul, se propune utilizarea integrală a sumei de 7.852 mii lei de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene în anul 2021, drumuri care vor asigura funcționalitatea întregului drum, origine-destinație, favorizând astfel exploatarea acestuia în condiții de siguranță și confort de către toate comunitățile ce se regăsesc pe traseul drumului”, se mai arată în proiectul aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Proiectul integral care va fi dezbătut vineri de consilierii județeni poate fi consultat AICI.

1 notes
181 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *