Consiliul Local Bistrița analizează posibilitatea de a achiziționa imobilele în care funcționează școala și grădinița din Viișoara

Primăria Bistrița intenționează să achiziționeze imobilele în care funcționează școala și grădinița din Viișoara, două proiecte de hotărâre în acest sens aflându-se pe ordinea de zi a ședinței din luna iulie a Consiliul Local.

Proprietarul imobilelor în care funcționează grădinița și școala din Viișoara este Parohia Evanghelică C.A. Viişoara, prin Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice C.A.

În ceea ce privește grădinița din Viișoara, în urma negocierilor dintre proprietarul clădirii și membrii Comisiei de negociere din cadrul Primăriei Bistrița s-a stabilit că preţul de achiziție al imobilului-teren este în sumă 458.432 lei, echivalentul a 92.650 Euro calculat la cursul valutar de 4,9480 lei/euro din data de 01.03.2022, la care se adaugă TVA, după caz. Plata se va face în lei, integral, până la data de 15.09.2022, din bugetul local al municipiului Bistriţa, prin Direcția Economică, după semnarea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.

De asemenea, în ceea ce privește școala, în urma negocierilor, preţul de achiziție al imobilului construcție și teren aferent a fost stabilit la suma de 687.772 lei, echivalentul a 139.000 euro calculat la cursul valutar de 4,9480 lei/euro din data de 01.03.2022, la care se adaugă TVA, după caz. Și în acest caz, plata se va face în lei, integral, până la data de 15.09.2022, din bugetul local al municipiului Bistriţa, prin Direcția Economică, după semnarea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Achiziția imobilelor se face în scopul asigurării continuității activităților specifice învățământului preuniversitar de stat care se desfășoară în incinta lor. Imobilele vor fi reabilitate de municipalitate.