Consiliul Local Bistrița va aproba regulamentul privind procesul de bugetare participativă

 -  -  11008


Începând cu data de 1 august, Primăria Bistrița va iniția procesul de bugetare participativă, pentru buna desfășurare a acestuia fiind întocmit și un regulament. Un proiect de hotărâre în acest sens va fi dezbătut într-o ședință extraordinară a Consiliului Local Bistrița.

”Bugetarea participativă este un proces de deliberare democratică și de luare a deciziilor în care cetățenii decid alocarea unei părți din bugetul local pentru proiecte propuse de către aceștia. Pentru reglementarea procesului de bugetare participativă în municipiul Bistrița este necesară aprobarea unui regulament care să cuprindă descrierea modului de derulare și a termenilor și condițiilor în care se desfășoară acest proces”, se arată în documentația atașată proiectului de hotărâre.

Astfel, potrivit regulamentului, la procesul de bugetare participativă pot participa cetățenii municipiului Bistrița care au împlinit vârsta de 18 ani, cu domiciliul sau reședința în municipiul Bistrița.

Calendarul estimativ al procesului de bugetare participativă este următorul:

 • Depunere proiecte: 1 august – 20 septembrie;
 • Analiza tehnico – economică și juridică a propunerilor de proiecte de către municipalitate și solicitare de clarificari, dacă este cazul: 21 septembrie – 5 octombrie;
 • Afișarea listei proiectelor eligibile: 08 octombrie;
 • Votul asupra proiectelor eligibile, de către cetățeni: 09 octombrie – 14 noiembrie;
 • Afișarea clasamentului proiectelor: 15 noiembrie.

Propunerile de proiecte se vor încadra în unul dintre următoarele domenii:

 • Reabilitarea de imobile/părți componente ale acestora, cu valoare istorică, arhitecturală, culturală;
 • Amenajare fațade sau acoperișuri ”verzi”;
 • Amenajarea de facilități pentru îngrijirea animalelor și zone pentru plimbarea și recreerea acestora;
 • Amenajarea de zone și achiziția de echipamente și facilități pentru agrement;
 • Infrastructură, echipamente și aplicații culturale, educative, sociale, sportive și pentru sănătate;
 • Echipamente și infrastructură de reziliență la schimbări climatice, de mediu, pandemii, fenomene naturale, etc.

Analiza tehnico – economică și juridică a propunerilor este realizată de către o comisie de evaluare a proiectelor formată din reprezentanți ai serviciilor de specialitate: tehnic, juridic, economic, urbanism, protecția mediului și managementul proiectelor, care va fi desemnată în acest scop prin Dispoziția primarului municipiului Bistrița. Comisia verifică fezabilitatea și conformitatea proiectelor cu cerințele regulamentului și a altor reglementări legale în vigoare.

Proiectele trebuie să se încadreze într-un buget total de 500.000 lei/proiect (inclusiv TVA). În cazul în care, în urma analizării bugetului propus, comisia constată ca acesta nu se încadrează în limitele stabilite prin Regulament pentru fiecare proiect și nu pot fi făcute nici ajustări ale sumei propuse, proiectul va fi declarat neeligibil.

Comisia de evaluare poate ajusta proiectele din punct de vedere tehnico – economic, în vederea asigurării fezabilității acestora. În urma analizei, proiectele declarate eligibile vor fi publicate pe site-ul destinat bugetării participative și supuse votului cetățenilor.

Votul asupra proiectelor are loc online, pe platforma bugetării participative, fiecare persoană putând vota o singură dată un proiect. Fiecare cetățean înscris pe platforma bugetării participative poate vota patru proiecte.

La finalul etapei de vot va fi publicat clasamentul în baza căruia vor fi selectate proiectele, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în limita bugetului alocat apelului de proiecte în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul următor desfășurării procedurii de bugetare participativă, indiferent de domeniul din care fac parte.

Validarea și afișarea rezultatelor finale vor fi postate pe platforma online.

Proiectele selectate în procesul de bugetare participativă vor fi incluse în Programul de Investiții al Municipiului Bistrița, existând și posibilitatea ca acestea să fie integrate în proiecte de o mai mare anvergură, fiind implementate de către primărie. Perioada de implementare va fi de regulă de 12 luni de la aprobarea includerii proiectelor selectate în Programul de investiții, în funcție de complexitatea acestora.

În legătură cu acest proces, primarul Ioan Turc a precizat că, pe lângă implicarea administrației locale, este nevoie și de implicarea cetățenilor.

”E nevoie pe de o parte de informație și pe de altă parte de educație pentru ca acest proces într-adevăr să devină unul de consistență în executarea bugetului municipiului”, a spus Ioan Turc.

1 notes
133 views
bookmark icon

One thought on “Consiliul Local Bistrița va aproba regulamentul privind procesul de bugetare participativă

  Write a comment...

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *