Ultimele noutati

Ce propuneri are Bistrița Civică: fără investiții aiurea, fără giratoriu de 1 milion de euro și fără proiecte de maculatură! Iar din economii se pot face 12 km de străzi, zonă de promenadă pe malul apei și plan de ieșire din ADI Deșeuri, cu gestionare proprie pe colectare-depozitare!

Bistrița Civică a inițiat o dezbatere publică pe tema bugetului local la care au fos prezenți aproximativ 50 de bistrițeni care s-au opus unor investiții. Au mai fost cetățeni care s-au plâns de taxa pe gunoi și de coletarea care se realizează foarte prost, de banii risipiți pe cultură de proastă-calitate, dar și lipsa unui plan integrat pentru atragerea turismului.

În urma discuțiilor pe buget, Bistrița Civică a formulat o contestație în acest sens pe care o adresează Primăriei Bistrița! ONG-ul propune sistarea unor investiții pe care le consideră inoportune, iar din economii să se realizeze 12 kilometri de drumuri asfaltate, un studiu de fezbilitate pentru piste de biciclete și un plan individual de gestionare a deșeurilor din municipiu!

 

z27

z32

 

 

 

 

 

 

 

CONTESTAȚIE

privind proiectul bugetului local al municipiului Bistrița pentru anul 2017:
1. Cheltuielile de investiții sunt prevăzute în anexa “PROGRAM DE INVESTIȚII PUBLICE 2017” majoritatea fără note de fundamentare, încălcându-se astfel prevederile art.46 alin(3) (“Cheltuielile de investiții prevăzute la alin. (2) se detaliază în anexă distinctă de către ordonatorul principal de credite, pe bază de note de fundamentare, care vor cuprinde elemente referitoare la necesitatea, oportunitatea și alți indicatori caracteristici unor asemenea investiții, și se aprobă de autoritățile deliberative odată cu bugetul local.”). Această încălcare a prevederilor legale privind elaborarea și aprobarea bugetelor locale poate fi conatatată la aproape toate pozițiile la anexa bugetului local privind investițiile pentru anul 2017.

2. Sunt prevederi bugetare, aparent legale dar total inoportune în contextual actual de dezvoltare al municipiului Bistrița. Având în vedere prevederile Constituției României privind calitatea vieții, drepturile cetățenilor la ocrotirea sănătății și la mediu înconjurător sănătos (art.34 și 35) considerăm că alocarea fondurilor bugetare trebuie făcută spre investiții privind serviciile publice de bază (învățământ, sănătate, drumuri publice, salubrizare, spații verzi) și numai după aceea să se îndrepte și spre alte domenii. Nu putem accepta cumpărarea, de exemplu, de mobilier decorativ stilizat când avem 150 de străzi de pământ, sursa principală de praf (alături de gropile din carosabilul asfaltat care eliberează cantități considerabile de praf), praf care contribuie decisiv la îmbolnăvirile aparatului respirator ( acestea reprezentând aproape jumătate din noile cazuri de îmbolnăvire a bistrițenilor, conform statisticilor recente ale Direcției pentru Sănătate Publică).

3. Contestăm Capitolul 50.02.01 poziția 1 “Reabilitare fațade și șarpantă sediu Primărie, Piața Centrală nr. 6” cu valoare de 740 mii lei. A fost cuprinsă și în bugetul anului 2016 și, dovadă că nu este necesară, a fost amânată.

4. Contestăm Capitolul 51.02.01 Autorități executive și legislative punctul 4. Dotări independente:

– “Stație de lucru+ licență sistem de operare Microsoft Windows+ Microsoft Office” 38 buc. cu 204 mii lei deoarece nu se justifică necesitatea lor (schimbarea tehnicii de calcul se face mult mai repede decât perioada de uzură fizică și morală a echipamentelor) și datorită valorii supraestimate ( o medie de 5368 lei/stație). Estimez că o stație de lucru performantă poate fi achiziționată la 2000-2500 lei iar la 38 de stații se poate negocia obțnerea licențelor gratuit. Chiar execuția bugetară pentru 2016 certifică acest punct de vedere, echipamentele de tehnică de calcul + licențele de operare au fost achiziționate la cca 3000 lei/buc.
Sistem de detectare și stingerea automata a incendiilor – 177 mii lei (nu există nici o justificare a acestei poziții, câte încăperi sunt protejate, câți senzori sunt prevăzuți, etc.)
– Considerăm că și la celelalte poziții ale acestui capitol sunt prevăzute prețuri supraestimate și că se poate face o economie de cca 150 mii lei la acest capitol, din cei 585 mii lei prevăzuți.

5. Contestăm Cap.61.02.05 Protecție civilă și protecția contra incendiilor poziția 1. Dispecerat operativ pentru ordine publică și servicii de protecție civilă, str. Dobrogeanu Gherea nr.15, 190 mii lei deoarece amplasamentul dispeceratului este neadecvat, fiind situat în centrul istoric al orașului, cu acces foarte greu pentru autovehiculele de intervenție.

6. Contestăm poziția 2. Dotări independente la Capitolul 67.02.05.03 Intreținere grădini publice, zone verzi, baze sportive și de agrement “Amplasare elemente de mobilier decorative stilizate în Parcul municipal, Piața Morii, Schulerwald” 50 mii lei. Rezolvăm problemele de bază ale comunității și apoi elemente decorative.

7. Contestăm la Cap.68.02 Asigurări și asistență social poziția 3. Dotări independente “Autoturism de teren 4×4” 81 mii lei; care este justificarea unui autoturism de teren? Nu ajunge un autoturism Dacia Logan de 35 mii lei?

a0-ok-CopyI-a ajuns DUSTER-ul lui Avram! Primăria Bistrița a cumpărat o mașină nou-nouță pentru city-managerul cercetat PENAL în dosarul “Revoluția pe 500 de euro!”

 

8. Contestăm la Capitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunitare următoarele poziții:

 

– Poziția 1. Complex de agrement acvatic Aqua Park 696 mii lei– studiul de fezabilitate este confuz, a fost elaborat cu o analiză cost-beneficiu cu recuperarea investiției în 30 de ani, cu calculul eficienței pentru tarif de acces de 50 lei. În ziua ședinței CL de aprobare a SF s-a adus altă analiză cost-beneficiu cu recuperarea investiției în 15 ani, pe baza tarifului de acces de 53 lei/vizitator; în timpul ședinței CL dl.primar a afirmat că nu se va angaja credit bancar pentru finanțarea proiectului, cu toate că ambele variante ale analizei cost-beneficiu se bazau pe finanțarea cu 80% a proiectului din credit bancar; nu există nici un studiu de piață privind numărul de vizitatori luat în calculul analizei cost-beneficiu (prima variantă lua în calcul un număr de 54.000 vizitatori/an pe când a doua variantă ia în calcul 113.000 vizitatori/an – fără nici o fundamentare a acestei cifre) și nici a gradului de suportabilitate a acestor tarife (apreciem că sunt foarte mari în comparație cu tarifele de la alte obiective similare, care sunt de 15-20 lei/zi/vizitator).

 

qa1-CopyVIDEO: Crețu iese la atac și le arată “dușmanilor” Aquapark-ul! Filmuleț de prezentare cu investiția care îți ia ochiul și îndatorează bugetul! Urmează un nou credit de minim 5 milioane de euro!

– Poziția 8 și 9, respectiv “Modernizare Piața Centrală” și “Regenerare urbană a centrului istoric Bistrița-etapa 2” cu 250 + 700 mii lei ; în contextual celor scrise la punctul 2 al prezentei contestații nu le considerăm legale, nici nu am ieșit bine din perioada de valorificare a etapelor anterioare și venim cu o nouă modificare a centrului istoric.

– Poziția 10 “Cetatea medievală Bistrița-punerea în valoare a patrimoniului cultural” contestăm partial acest proiect; nu există o analiză cost-beneficiu pentru efectele financiare benefice dacă reconstruim elemente ale vechii cetăți, respectiv Poarta Lemnelor, pentru că nu va contribui cu nimic la creșterea numărului de vizitatori ai municipiului Bistrița; poarta a fost demolată în sec.XIX-lea, în zona în care se preconizează a se construi sunt clădiri noi, care ar deveni distonante cu o construcție specific medievală; chiar și pe baza numărului de vizitatori ai Turnului Dogarilor, singurul turn al cetății medievale care mai există, putem constata că numărul de vizitatori atrași de astfel de obiective este redus, cee ace nu justifică o cheltuială de 400 mii lei.

– Poziția 17 “Incubator de afaceri” 205 mii lei, contestăm locația acestui obiectiv preconizat a se construe în parcul industrial sud; incubatorul de afaceri trebuie realizat în oraș pentru a asigura acces facil al noilor antreprenori; incubatorul de afaceri trebuie să asigure spații unde să-și înceapă activitatea noile afaceri, care se pot reloca ulterior în parcul industrial dacă activitatea se dezvoltă.

 

p11-400-352x400Peteleu susține realizarea unui centru de cercetare în locul unui punct termic dezafectat : ”Asta trebuia să aibă Bistrița acum, nu bani îngropați într-un deal”

 

 

 

 

– Poziția 18. “Instalație de vară tip Alpine Coaster pe amplasamentul pârtiei de schi din complexul polivalent Wonderland” 1.100 mii lei – nu există nici o fundamentare tehnico-economică a acestei instalații; după experiența tristă cu pârtia de schi va fi un nou eșec investițional; astfel de instalații sunt construite cu lungime de 3-6 km și cu diferență de nivel de cel puțin 500 m. Nu este studiu de fezabilitate, nu este analiză cost-beneficiu privind rentabilitatea investiției; se dorește încă “ceva” ca să se justifice achiziționare telescaunului dar nu se ia în considerare impactul financiar asupra bugetului local; cea mai simplă întrebare cu privire la acest obiectiv : taxa de acces la telescaun și la Alpine coaster va acoperi cheltuielile cu energia electrică și operarea celor două instalații? Nu este nici un studiu cu privire la aceste aspect.

c46Bagă bani în Wonderland. Primăria face o instalație de “sanie pe șine” cu 1 milion de lei!

 

 

 

 

– Poziția 21. Dotări independente suporți pentru transport biciclete 125 mii lei; nu este nici o fundamentare tehnico-economică; probabil că se referă la montarea de dispozitive de prindere a bicicletelor la telescaun; este o cercetare de piață privind numărul de personae care practică mountain-bike? Sunt ei dispuși să meargă pe dealul Cocoș, pe o pistă foarte scurtă în comparație cu pista pe care au amenajat-o în pădurea Codrișor?

9. Contestăm cap. 84.02 Transporturi:

– poziția 27 “Amenajare str. Faleză” 2830 mii lei deoarece nu rezolvă problema traficului dinspre zona Libertății spre Zăvoaie peste podul Berăriei; proiectul trebui realizat conform SF initial, cu legătură directă de la pod la str.Zăvoaie; cum cumpărăm terenuri pentru piață, parcare, etc. trebuie achiziționate terenurile necesare construirii drumului de la pod direct la str. Zăvoaie; legătura de la pod pe str.Faleză este improprie, de pe pod trebuie virat 90 grade la stânga, pe o rampă care va bloca accesul cetățenilor care au proprietăți, inclusiv case, pe acestă stradă. La amenajarea str. Faleză să rămână 700-750 mii lei pentru amenajarea ei ca stradă înfundată; 750-800 mii lei să se aloce pentru noua stradă, care are cca 450 m, iar diferența de 1280 lei la alte poziții de la acest capitol;

falezei1Ca la Caracal! Podul de 1 milion de euro NU e funcțional! L-au făcut prea înalt și fără legătură-directă spre Zăvoaie!

 

 

 

 

– poziția 30 “Parcare subterană în Piața Mihai Eminescu” 42 mii lei; nu se justifică proiectul deoarece costul pentru crearea a cca 120 locuri noi de parcare este imens, preconizat la 5 mil.Euro; o soluție pentru rezolvarea parcărilor publice în zona este achiziționarea parcelei proprietate private din fața Trezoreriei și studierea amplasării unei parcări cu un nivel subteran și 2-3 nivele supraterane;

 

A-nceput al III-lea mandat pe stilul lui! Fără bani europeni, Crețu vrea subterană de 5 milioane de euro, în Eminescu: “NU excludem un împrumut!”

 

 

 

 

– poziția 36 “Amenajare pasaj pietonal Bd.Independenței – Iosif Vulcan 365 mii lei; nu are nici o justificare a utilității acestui pasaj suprateran; nu este punctul sensibil al intersectării traficului de pietoni cu cel auto; problema trebuie rezolvată, precum la trecerea anterioară de pietoni din zona Big, cu semafor cu temporizare; o trecere de pietoni supraterană produce mari inconveniente persoanelor vârstnice a persoanelor cu dizabilități locomotoare și acelora care traversează cu cărucioare pentru copii. Toate aceste categorii de persoane vor fi nevoite fi nevoite să facă ocoluri mari până la trecerile de pietoni la nivelul solului (Big sau Kaufland) încălcându-li-se dreptul legal elementar de acces la infrastructura rutieră.

w2-vertCa pe autostrăzi! Primăria vrea să amenajeze o punte pietonală pe Independenței și să desființeze trecerile de pietoni! E bună ideea?

 

 

 

 

10. Contestăm poziția Sens giratoriu la intersecția str. Tărpiului, Drumul Cetății și Livezi 2815 mii lei deoarece soluția adoptată este foarte scumpă, datoritănecesității relocării unor utilități; pot fi realizate variante de rezolvare a ambuteiajelor din acea intersecție; contestăm această poziție și datorită faptului,că SF este întocmit de o firmă specializată în construcții nicidecum proiectare în domeniul traficului rutier; există și suspiciunea că Drumul Cetății este în continuare în administrarea Secției de Drumuri Naționale și, în acest caz, investiția este ilegală.

x2-Copy-Copy-2De ce costă 1 milion de euro sensul de pe Tărpiului ? Pentru că 600.000 de euro costă mutarea cablurilor subterane. Electrica așteaptă ca Primăria să facă investiția, după care să preia GRATIS rețeaua! Consilierii “lui Crețu” au ales soluția cea mai scumpă, deși aveau variantă mai ieftină, fără cabluri subterane!

 

11. Contestăm la Cap.70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, subcapitolul Protecția mediului, subvențiile pentru acoperirea diferenței de preț în valoare de 2.376 mii lei, deoarece nu a fost prezentat Consiliului local nici o fundamentare a prețului colectării și transportului gunoiului menajer, iar pentru anul 2017 nu există nici o reglementară legală privind taxa/tariful de colectare/transport gunoi menajer.

Ce propuneri are Bistrița Civică: drumuri asfaltate, un studiu de fezbilitate pentru piste de biciclete și un plan individual de gestionare a deșeurilor din municipiu!

 

Rezultă disponibilizarea sumei de 11.325 mii lei pe care propunem să o alocăm astfel:

1. Studiu de fezabilitate pentru sistem municipal de colectare-transport-depozitare gunoi menajer. Experiența nefericită cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Deșeuri impune ca municipiul Bistrița să-și creeze propriul system și să nu mai depindă de alte comunități locale din județ. La sfârșitul perioadei de implementare a proiectului integrat județean (2020) municipiul Bistrița trebuie să iasă din această asociere păguboasă pentru cetățenii municipiului atât din punctul de vedere al tarifelor (care au ajuns printer cele mai mari din țară) dar mai ales prin faptul că protecția mediului înconjurător este în pericol (punctele de colectare fiind un permanent focar de infecție), că nu se face o colectare selectivă corespunzătoare și că nu se aplică principiul “poluatorul plătește”, toată lumea plătind același tarif indiferent că face colectare selectivă (pentru care ar trebui să primească bonificații) sau duc cantități diferite de gunoi la pubele. Dacă nu începem de anul acesta documentarea în vederea găsirii unei variante moderne și eficiente ne va prinde anul 2020 în aceeași situație cu consecințe dezastruoase pentru comunitatea bistrițeană. Propunem alocarea sumei de 500 mii lei în acest an pentru această poziție care să fie cuprinsă la Cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică.

page3Cum a ajuns un județ întreg la cheremul VITALIEI, fimă care vezi-Doamne pierde milioane de euro doar ca să ne facă nouă bine! Primarul Crețu le muțumește pentru tot, îi roagă să NU ne lase cu gunoiu-n poartă și să NU plece până NU vin alții! Planuri de salvare!

 

 

 

2. Studiu de fezabilitate pentru realizarea unei piste de biciclete, pe malurile râului Bistrița de la Unirea (pod ce duce la Wonderland) până la Sărata și amenajarea unui tronson de promenadă ( pentru început între Podul Jelnei și Podul Budacului). Justificarea acestei poziții rezultă din însăși Strategia de dezvoltare a municipiului Bistrița până în anul 2030. Pistele de biciclete, realizate în vecinătatea unui element esențial pentru viață/sănătate, respectiv un curs de apă, ar avea un dublu beneficiu. În primul rând s-ar crea o arteră de circulație eco în deplină siguranță pentru cicliști, iar în al doilea rând s-ar mări infrastructura publică de agrement. Propunem alocarea sumei de 100 mii lei în 2017, care să fie cuprinsă tot la Cap.70.02.

 

c5-c-359x400Crețu bate apa-n piuă de 6 ani încoace… Acum face CHESTIONARE pentru bicicliști! Dar PISTELE pe când, domnu’ primar?

 

 

 

3. Cu diferența de 10.725 mii lei propunem să fie suplimentate alocațiile bugetare la capitolul 84.02 Transporturi subcapitolul 84.02.03.01 Drumuri și poduri, putându-se moderniza, în plus, cca 12 km din străzile de pământ din municipiul nostru.

 

VEZI ce străzi vor fi asfaltate în 2017! Primăria Bistrița merge cu o medie de 4 străzi pe an și reprezentanții instituției MINT când spun că asfaltează 10 străzi pe an!

 

 

 

 

Primăria Bistrița organizează o dezbatere pe buget care va avea loc în data de 14 martie 2017, începând cu ora 16, în sala mare de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa din Piaţa Centrală nr. 6. La dezbatere vor fi prezenți consilierii locali dar și primarul Ovidiu Crețu. Întâlnirea este deschisă publicului-larg iar cetățenii pot face sugestii și interpelări privind bugetul pe 2017 și cheltuirea banului public.

 

Citiți și: 

z11FOTO – VIDEO cu dezbaterea pe buget a societății civile! Mesaje către Crețu: se fac lucrări de proastă calitate, e kitsch urbanistic, se aruncă bani pe prostii. Scurt-rezumat cu cetățenii care NU mai REZISTĂ !
Caricatură

Ziar de Bistrita