Contractarea unui credit de 100 de milioane lei, în dezbaterea Consiliului Local. Primăria vrea ca Bistrița să devină ”unul dintre cele mai moderne orașe din Transilvania”

 -  -  1049


Consiliul Local Bistrița va analiza în ședința ordinară din data de 28 octombrie un proiect de hotărâre care prevede contractarea unui împrumut în valoare de cel mult 100 de milioane lei.

Obiectivul declarat al administrației publice locale și asumat prin Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Bistrița este acela ca până în anul 2030, municipiul Bistriţa să ajungă unul dintre cel mai moderne din Transilvania, un municipiu european cu o economie competitivă, diversificată şi inovativă, care valorifică sustenabil resursele zonei, atractiv pentru turişti, dar şi pentru investitori, cu o calitate ridicată a vieţii pentru locuitorii săi, educaţi şi sănătoşi, ataşaţi de comunitatea lor şi implicaţi activ în dezvoltarea acestuia. În vederea atingerii acestui obiectiv general, municipiul Bistrița își propune, printre altele, realizarea unor proiecte de investiții care vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunității locale dar și la dezvoltarea infrastructurii urbane și a celei sportive din municipiul Bistrița”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre care va fi dezbătut de Consiliul Local.

Același document mai arată că proiectele pe care administrația locală intenționează să le realizeze în perioada următoare sunt împărțite în două loturi, după cum urmează:

Lotul 1 : Realizare și reabilitare clădiri publice

                                                                                          -lei-

Nr.crt.Denumire obiectiv de investițiiHCL de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/achiziție imobileValoarea cheltuielilor pentru care se solicita împrumut      (cu TVA)
1.Locuințe protejate pentru persoane vârstnice SigmirNr.206/201624.106.454
2.Dispecerat operativ pentru ordine publică și servicii de protecție civilă,str.Constantin Dobrogeanu Gherea, nr.15, municipiul BistrițaNr.223/20166.276.420
3.Reabilitare și modernizare școală gimnazială clasele V-VIII, bulevardul Republicii, nr.10-Colegiul Național Andrei Mureșanu BistrițaNr.232/201812.205.663
4.Reabilitare și modernizare Grădinița Dumbrava Minunată, str.Ecaterina Teodoroiu, nr.4, municipiul BistrițaNr.37/20164.466.736
5.Reabilitare și modernizare Gradiniță cu Program Prelungit ,,Căsuța cu povești”, municipiul BistrițaNr.123/201510.914.138
6.Reabilitare si modernizare Gradinita  cu program prelungit nr.12 si Creșa nr.4, str Andrei Muresanu, nr.44A, municipiul Bistrița, Jud.Bistrița-NăsăudNr.82/20168.293.644
 TOTAL LOT 1 66.263.055

Lotul 2 : Achiziție baze sportive (terenuri+construcții) și  amenajare străzi în cartierele noi de locuințe                                 

                                                                                                          -lei-

Nr.crt.            Denumire obiectiv de investițiiHCL de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/achiziției imobileValoarea cheltuielilor pentru care se solicita împrumut      (cu TVA)
1Achiziție imobil ( teren + construcție)- baza sportiva Mecanica3,093,000
2Achiziție imobil ( teren + construcție)- baza sportiva IPROEB3,208,500
3Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 4-str Secundara 3, SarataNr.117/20202,540,189
7Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 4-str.Secundară 16 (Nouă) ViișoaraNr.117/20202,620,095
4Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 4-str LempesNr.118/20202,450,805
5Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 4-Str, Filip Cristian PetruNr.118/20201,628,601
6Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 4-str PodgorieiNr.118/20202,613,259
8Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 4-str.CrânguluiNr.118/20202,001,402
9Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 4-str.Secundara 23 UnireaNr .118/20201,954,304
13Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 4-str.Secundara 17(Scolii) UnireaNr.118/20201,092,333
14Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 4-str Bela BartokNr.118/2020615,270
15Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 4-str George BaritiuNr.118/2020678,944
16Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 4-str PrunduluiNr.118/2020446,089
17Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 4-strZavoaieNr.118/2020617,659
12Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 4-str Ion Pop ReteganuNr.118/20201,391,141
10Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 4-str JupiterNr.119/20201,440,600
11Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 4-str ApusuluiNr.119/20201,946,103
18Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 3-str Vasile LucaciuNr.20/2013662,875
19Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din municipiul Bistriţa – etapa 3-str Dinu LipattiNr.20/20132,735,776
 TOTAL LOT 2 33,736,945

”Realizarea acestor obiective presupune existența unor importante resurse financiare, resurse care nu se regăsesc în totalitate în bugetul local al municipiului Bistrița. Datorită acestui fapt se consideră oportună contractarea unei/unor finanţări rambursabile interne in valoare totală de maxim 100 milioane lei, cu o maturitate de maxim 15 ani, din care 3 ani perioadă de grație, în condițiile în care după fondurile europene, împrumuturile sunt principalul instrument prin care oraşul îşi poate finanţa investiţiile”, se mai arată în documentația care va fi analizată de Consiliul Local Bistrița.

Primăria Bistrița subliniază că împrumutul va fi contractat cu respectarea prevederile Legii 273/2006 privind Finanțele Publice Locale. În urma contractării acestui nou împrumut bancar, gradul de îndatorare estimat al municipiului Bistrița, prin luarea în considerare a tuturor contractelor de împrumut existente, inclusiv a noului împrumut/împrumuturi, la o dobânda estimativă a pieţei bancare de 3,04%, va atinge un maxim de 15,20% în anul 2025, acest nivel fiind sub pragul legal maxim de îndatorare stabilit la 30% din veniturile proprii ale municipiului Bistrița.

”Prin urmare, se poate spune faptul că în următorii 15 ani sarcina obligațiilor de plată va fi una echilibrată, permițându-se contractarea unor eventuale alte datorii, în special pentru derularea de proiecte finanțate din fonduri europene”, mai motivează Primărie Bistrița.

Rămâne de văzut dacă proiectul de hotărâre privind contractarea împrumutului în valoare de 100 de milioane de lei va fi aprobat de Consiliul Local Bistrița.

0 notes
174 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *