Cu mai bine de 100.000 de euro, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cumpără un teren pe care va construi o stație de tratare mecano-biologică a deșeurilor

 -  -  1004


Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a identificat terenul necesar pentru realizarea unei stații de tratare mecano-biologică a deșeurilor. Demersurile pentru încheierea achiziției sunt în plină desfășurare.

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 30 iulie se află un proiect de hotărâre care vizează aprobarea cumpărării unor parcele de teren în comuna Dumitra, în suprafață totală de 58.000 de metri pătrați.

Administrația județeană este dispusă să plătească mai bine de 100.000 de euro pentru achiziția terenului.

”Comisia și ofertantul au ajuns la un acord asupra preţului final negociat de
1,75 euro/mp, respectiv de 101.500,00 euro/58 000 mp, care se va plăti în
echivalent lei, la cursul oficial BNR din data semnării contractului de vânzare-cumpărare a imobilelor-terenuri situate în localitatea Dumitra, extravilan”,
se arată în documentația atașată proiectului de hotărâre care va fi dezbătut de consilierii județeni.

Suma necesară pentru achiziția terenului va fi suportată din bugetul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2021.

După finalizarea demersurilor aferente transferului imobilelor – terenuri
în proprietatea publică a județului Bistrița-Năsăud, se impune efectuarea
lucrărilor de specialitate privind alipirea parcelelor într-un singur corp de
proprietate și ulterior scoaterea acestuia din circuitul agricol, astfel încât
terenul, în suprafață totală de 58 000 mp, să întrunească cerințele urbanistice obligatorii pentru autorizarea lucrărilor de construire”
, se mai arată în proiectul de hotărâre.

Consiliul Județean intenționează să solicite finanțare pentru realizarea unor investiții necesare dezvoltării Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, inclusiv pentru realizarea unei stații de tratare mecano-biologică a deșeurilor.

0 notes
129 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *