Cultivatorii de usturoi vor beneficia de sprijin începând din acest an. Sprijinul financiar este de 1.000 euro/ha cultivat cu usturoi

 -  -  1368


Începând din acest an, cultivatorii de usturoi din România vor beneficia de sprijin după ce în ultima ședință de Guvern din data de 27 februarie a fost adoptată o Hotărârea pentru aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”. Se stabilesc astfel potențialii beneficiari, condițiile de eligibilitate, modul de acordare a ajutorului de minimis, valoarea anuală totală a acestuia, precum și modalitățile de verificare și control.

”Schema de ajutor de minimis se desfășoră pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2019-2021, iar sprijinul financiar este de 1.000 euro/ha cultivat cu usturoi și se calculează proporțional cu suprafața de pe care s-a obținut o cantitate minimă de 3000 kg/ha. Bugetul pentru anul 2019 este de 2.000.000 euro (9.300.000 lei) și se aprobă anual” se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Cererile se depun la Direcțiile pentru Agricultură Județene, până la  data de 15 mai, inclusiv, de către următorii beneficiari:

  • producători agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător;
  • producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008;
  • producători agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulativ:

  1. a) să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp;
  2. b) să obțină o producție de minim 3 kg usturoi/10 mp;
  3. c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi în anul de cerere.
  4. d) să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative.

Valorificarea producției se face în perioada 1 iulie – 29 noiembrie, inclusiv a anului de cerere. Documentele justificative (bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare) care  atestă comercializarea producției de usturoi valorificate în anul 2019, se depun la Direcțiile Agricole Județene până la data de 29 noiembrie, inclusiv.

Sursa foto: www.naturalfoodseries.com

0 notes
493 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *