Cum va fi calculată chiria pentru locuințele ANL din Bistrița. Vezi lista cu noile chirii propuse de administrația locală

 -  -  22123


Viceprimarul municipiului Bistrița, Călin Stan, a anunțat că administrația locală intenționează să majoreze chiriile pentru locuințele ANL, în ședința Consiliului Local Bistrița din 25 februarie urmând să fie dezbătut un proiect de hotărâre în acest sens. Potrivit viceprimarului, există situații în care se poate vorbi chiar și de dublarea cuantumului chiriei.

Potrivit Primăriei Bistrița, proiectul care se află pe ordinea de zi a ședinței de joi a Consiliului Local prevede aprobarea modului de calcul al chiriei pentru locuințele ANL din oraș, dar și cuantumul acesteia pentru fiecare locuință în parte.

Astfel, conform documentației proiectului, chiria anuală pentru locuințele ANL va fi compusă din următoarele elemente:

  1. Suma reprezentând recuperarea investiţiei stabilită la nivelul valorii de înlocuire a construcţiei (apartament) egală cu suprafaţa construită desfăşurată a locuinţei multiplicată cu valoarea de înlocuire pe metru pătrat, aprobată anual prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. Valoarea de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2020 aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.3519/2020 este de 2.996,00 lei/mp, inclusiv TVA.
  2. Recuperarea investiţiei va fi asigurată în perioada aferentă duratei normale de funcţionare a mijloacelor fixe înregistrată în evidenţele contabile ale Primăriei municipiului Bistriţa, respectiv 60 de ani;
  3. Contravaloarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosință normală a locuinței pentru întreținerea curentă, reparații curente și reparații capitale, precum și cheltuieli de administrare ale căror cote (maximum 1,5% din valoarea de înlocuire a construcţiei) sunt stabilite prin prevederile Legii nr.261/2020 pentru modificarea art.8 alin.7 lit.b) din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
  4. O cotă de 0,5% din valoarea de înlocuire a construcției pentru locuințele ocupate de tineri care au împlinit vârsta de 35 de ani;
  5. Chiria stabilită potrivit nr. 1-4 se actualizează anual cu rata inflaţiei comunicată de către Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior. Rata inflației medie pentru anul 2020 este de 2,63%, indicele prețurilor de consum mediu fiind de 102,63, care se va aplica la chiria netă anuală.
  6. Chiria lunară totală va fi ponderată cu coeficienții aferenți rangului localității, anului recepţiei locuinţei și venitului mediu net  pe  membru  de familie  a  titularului  contractului de închiriere, realizat în anul 2020, inclusiv persoane aflate în întreținere conform legii (coeficient de ponderare venit stabilit în baza art.8 alin.9 din Legea 152/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Într-o anexă a proiectului de hotărâre au fost prevăzute și valorile chiriilor actualizate. Iată cum arată acestea:

Primăria Bistrița precizează că valorile chiriilor actualizate au fost calculate la nivelul maxim al coeficientului de venit, respectiv 1,00, și vor putea fi modificate ulterior, doar după depunerea documentelor justificative privind venitul mediu net pe membru de familie realizat în anul 2019 de către chiriașii locuințelor ANL, cu aprobarea primarului municipiului Bistrița, începând cu luna următoare depunerii documentelor.

Potrivit viceprimarului Călin Stan, acest proiect de hotărâre a fost inițiat cu scopul de a evita situațiile de subînchiriere a locuințelor ANL.

Există situații în care o parte dintre locuințele ANL sunt mai sociale decât cele din blocurile sociale și vrem să creștem chiria ca să nu se mai facă speculă cu ele, adică eu obțin o locuință ANL, dar o dau în chirie spre o altă persoană. În unele cazuri, majorarea pe care o propunem este semnificativă. În unele situații, am înțeles că există chiar și varianta dublării cuantumului chiriei. Spre exemplu, în unele cazuri, se poate ajunge de la 360 de lei cât e acum, la 720 de lei. Dar acest lucru va depinde și de decizia Consiliului Local”, a explicat Călin Stan pentru Ziar de Bistrița.

Contractele de închiriere, respectiv actele adiționale la contractul de închiriere, se vor încheia prin intermediul Direcției Patrimoniu, noile chirii urmând să se aplice începând cu data de 1 aprilie 2021.

În municipiul Bistriţa, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, au fost construite un număr de 773 locuinţe. Dinter acestea, un număr de 248 de locuinţe au fost vândute în favoarea titularilor contractelor de închiriere, iar în administrarea Consiliului Local al municipiului Bistriţa au mai rămas un număr de 525 locuinţe, acestea fiind situate în 19 blocuri.

Viceprimarul Călin Stan a subliniat că cererea pentru locuințe ANL este în continuare ridicată în Bistrița, motiv pentru care administrația locală face demersuri pentru construcția unor noi blocuri ANL în municipiul Bistrița.

2 notes
1248 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *