De astăzi, ANAF controlează un registru cu conturile românilor

 -  -  1007


Registrul central electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți identificate prin IBAN este operațional începând de astăzi, informează Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Potrivit unui comunicat de presă al ANAF, înființarea acestui registru era o obligație instituită printr-o directivă europeană privind utilizarea sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului.

În acest registru, băncile furnizează Fiscului toate datele privind conturile bancare deschise în România – numărul de cont, numele titularului și data nașterii acestuia, codul numeric personal, adresa, codul unic de identificare în cazul firmelor și altele. Aceleași informații vor fi date de bănci și pentru cutiile de valori.

Registrul central electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți identificate prin IBAN permite identificarea, în timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care dețin sau controlează conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN, Accesul la Registrul central electronic este asigurat în mod direct și fără întârziere atât pentru Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cât și pentru autoritățile competente naționale în îndeplinirea obligațiilor care le revin. Scopul creării acestui Registru contribuie la combaterea utilizării abuzive a entităților corporative și a altor entități juridice și a construcțiilor juridice în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului prin acordarea de sprijin la investigații”, se arată în comunicatul de presă al ANAF.

De asemenea, Registrul central electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți identificate prin IBAN prezintă avantajul de a pune la dispoziție în timp util și eficient a informațiilor pentru instituțiile financiare, precum și pentru autorități din țări terțe, implicate în combaterea infracțiunilor de spălare de bani sau finanțarea terorismului.

ANAF precizează că avea acces la conturile bancare si anterior transpunerii în legislația română a acestei directive europene. Elementele de noutate introduse acum sunt date de faptul că instituțiile raportoare sunt obligate să comunice inclusiv datele de identificare ale beneficiarului real al titularului de cont-client. De asemenea, se impune instituirea obligației de raportare și pentru instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată.

Agenția Națională de Administrare Fiscală menționează că datele recepționate de la entitățile raportoare sunt utilizate de autoritățile naționale pentru îndeplinirea obligațiilor în domeniul combaterii spălării banilor sau al finanțării terorismului.

0 notes
132 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *