Diana Morar (PNL): ”Avocații, executorii judecătorești și experții vor avea acces gratuit la date și informații ANCPI”

 -  - 


Camera Deputaților a aprobat, printr-o lege care a modificat şi completat Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, ca, pe lângă notarii publici, și avocații, executorii judecătorești și experții să aibă acces gratuit online la date și informații ANCPI necesare exercitării profesiei, a anunțat deputatul Diana Morar (PNL).

”Avocații sunt primii dintre cei incluși pe lista profesioniștilor care pot să aibă acces gratuit la datele ANCPI, odată cu intrarea în vigoare a Ordinului privind aprobarea condițiilor de acces la datele și informațiile din sistemul informatic de cadastru și carte funciară, emis de Uniunea Națională a Barourilor din România, a cărei implicare în acest demers a fost foarte importantă. Măsura era necesară deoarece în multe situații avocații sunt obligați, potrivit normelor de procedură civilă, să indice date exacte din cele administrate de ANCPI, sub sancțiunea nulității actelor efectuate”, a precizat deputatul PNL.

Potrivit unui comunicat de presă al ANCPI, dreptul de acces la anumite informații din baza de date va fi nominal și va fi acordat exclusiv pentru îndeplinirea unor activități punctuale, cu condiția deținerii semnăturii electronice bazate pe certificat calificat. Persoanele desemnate în acest sens au obligația de a păstra confidențialitatea cu privire la informațiile colectate.

Cererile partenerilor noștri vor fi înregistrate, analizate și soluționate în cel mai scurt timp de comisia care a fost deja constituită în acest scop. Simplificarea accesului instituțiilor statului la datele și informațiile pe care le administrează ANCPI reprezintă, în primul rând, încă un pas pentru creșterea calității serviciilor publice oferite cetățenilor. Pe de altă parte, suntem, totodată, mai aproape de interconectarea bazelor de date ale instituțiilor statului român, ceea ce înseamnă eficientizarea activității administrației centrale și locale”, a explicat Hajnalka Ildiko VIG, președinte – director general al ANCPI.

Formularele tipizate privind cererea de acces la datele și informațiile din sistemul informatic de cadastru și carte funciară și angajamentul de confidențialitate și de respectare a condițiilor pot fi descărcate de pe site-ul ANCPI.

În prezent, ANCPI acordă acces online gratuit la informațiile din sistemul integrat de cadastru și carte funciară notarilor publici, executorilor judecătoreşti, experţilor judiciari, persoanelor fizice şi juridice autorizate să efectueze lucrări de cadastru, geodezie și cartografie, primăriilor, consiliilor județene, instituţiilor, autorităţilor, avocaților și altor entități care îndeplinesc servicii publice.

În cazul avocaților și executorilor judecătorești, procedura de acordare a accesului la informațiile din baza de date a ANCPI se va desfășura prin Uniunea Națională a Barourilor, respectiv Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, la fel ca în situația notarilor, cărora li se oferă acces prin Uniunea Națională a Notarilor Publici.

Loading

bookmark icon