Diana Morar (PNL): ”Legea privind măsuri în domeniul registrului comerțului a fost promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial”

 -  -  11007


Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului a fost promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial, a anunțat Diana Morar.

”La articolul 17^2 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, în urma amendamentului pe care l-am depus și care a fost aprobat în Parlament, Alineatul 1 s-a modificat și are următorul cuprins: ‘În vederea efectuării controlului de către autoritățile/instituțiile publice competente în domeniul autorizării funcționării și a verificării conformității celor declarate, Oficiul Registrului Comerțului transmite acestora, pe cale electronică, informații din declarațiile-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității la sediul social/profesional și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți și datele de identificare a persoanelor înregistrate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în registrul comerțului””, a explicat Diana Morar.

Practic, de acum Registrul Comerțului transmite informațiile necesare doar pe cale electronică, nu și copiile documentelor, acesta fiind un nou pas pentru simplificare, debirocratizare și reducerea timpului de așteptare până la emiterea actelor, în beneficiul solicitanților și al lucrătorilor de la Registrul Comerțului.

Totodată, obligaţia de a prezenta la sediul oficiului registrului comerțului documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social a fost eliminată.

1 notes
132 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *