Diana Morar: ”Vești bune din Camera Deputaților”

 -  -  991


Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care vizează activitatea Companiei Naționale de Investiții (CNI), a anunțat deputatul PNL Diana Morar. Potrivit acesteia, prin proiectul adoptat a fost creat cadrul legal pentru diversificarea programelor derulate prin CNI și pentru a facilita accesul beneficiarilor la finanțare.

Într-un mesaj postat pe o rețea de socializare, Diana Morar a prezentat câteva dintre cele mai importante modificări aduse prin acest proiect de lege:

  • C.N.I. va implementa proiecte/programe finanțate din fonduri europene în cadrul următoarelor programe operaționale: Programul Operațional Infrastructură Mare, Programul Operațional Competitivitate și Programul Operațional Regional.
  • Redenumirea Subprogramului ”Instituții de învăţământ superior de stat” în ”Unități și instituţii de învățământ de stat”, astfel încât să se poată realiza investiții (construire, consolidare, modernizare și dotare) atât pentru învățământul preuniversitar, cât şi universitar.
  • Redenumirea Subprogramului ”Unități sanitare din mediul urban” în ”Unități sanitare”, astfel încât să se poată realiza investiții atât pentru mediul urban, cât și pentru mediul rural.
  • Crearea unui nou Subprogram în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social, cu denumirea ”Drumuri de interes local şi drumuri de interes județean” (construire, reabilitare, modernizare).
  • Crearea unui nou Subprogram în cadrul Programului Național de Construcții de Interes public sau Social, cu denumirea ”Fose septice, microstații de epurare şi sisteme de alimentare cu apă”. Deşi au fost derulate investiții la nivel național în ceea ce privește echiparea tehnico-edilitară a localităților, în continuare necesarul de investiții în sectorul colectării, epurării apelor uzate și al sistemelor de alimentare cu apă este foarte mare, având în vedere că o bună parte a locuitorilor nu beneficiază de utilitățile de bază (apă curentă, canalizare).

Totodată, potrivit deputatului, în vederea evitării dublei finanțări, beneficiarii vor depune o declarație pe proprie răspundere, din care să reiasă că nu beneficiază de fonduri din orice alte programe, naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale, pentru cheltuielile eligibile.

”Deoarece în ultimii ani a crescut numărul de solicitări pentru realizarea de obiective de interes public sau social din domeniul construcțiilor, se realizează unificarea acestora în cadrul Subprogramului ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcţiilor”, pentru care CNI va întocmi o listă-sinteză a obiectivelor de investiții propuse a fi finanţate și care va fi aprobată prin Ordin al ministrului Lucrărilor publice, Dezvoltării şi Administraţiei. În acest fel, toate obiectivele de investiții care se realizează de către C.N.I. în cadrul ”Programului național de construcţii de interes public sau social” vor respecta aceleaşi reguli și proceduri. Lista-sinteză va fundamenta, împreună cu listele-sinteză ale subprogramelor actuale, alocațiile bugetare necesare finanțării investițiilor”, a mai explicat Diana Morar.

Camera Deputaților este for decizional în privința acestui proiect de lege, care poate fi consultat AICI.

0 notes
116 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *