50 de noi directori la școlile din județ! 6 candidați au fost respinși! Urmează formalitățile: proba de interviu și analiza CV-ului!

Inspectoratul Școlar Județean a organizat un concurs pentru funcția de director și director adjunct la școlile care au fost conduse prin interimat. Asta deoarece în 2016 mai mulți candidați care au condus ani la rând anumite școli au picat prima parte a examenului, care conținea întrebări de logică. După câștigarea alegerilor de către PSD, regulamentele au fost schimbate și astfel s-a permis înscrirea la examenele de director și a celor care au picat anul trecut testele.

35 de puncte a fost punctajul cel mai mic cu care s-a promovat concursul din 2017. Scorul a fost obținut de George Dolha, care a candidat pentru Școala Gimnazială din Zagra, iar punctajul maxim obținut a fost 48.75, obținut de Varvara Mititean care candidat pentru funcția de director la Liceul Solomon Haliță din Sîngeorz-Băi.

6 candidați au fost respinși:

Roxana Baba  a candidat pentru Școala Generală Lucian Blaga, Bistrița 33.75 puncte
Marius Mureșan a candidat pentru Școala Generală Lucian Blaga, Bistrița 33.75 puncte
Dorel Nicoară a candidat pentru Palatul Copiilor – 33.75 puncte
Călin Sbârciu a candidat pentru Liceul Tehnologic din Feldru – 33.75 puncte
Eniko Balla director Școala din Creșoaia 32.5 puncte
Adriana Mihaela Bățan – Școala Generală “Vasile Grigore Borgovan” din Crovinești – 33.75 puncte.

Cine a LUAT concursul la proba scrisă:

r0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r3 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În ce a constat CONCURSUL scris!

Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ constă în următoarele probe:
a) proba scrisă – rezolvarea de către candidaţi, în maximum 90 de minute, a unui test-grilă, în cadrul căruia se evaluează în proporţie de 50% cunoştinţe privind legislaţia specifică domeniului învăţământ preuniversitar şi în proporţie de 50% cunoştinţe privind managementul educaţional;

Contestațiile:

Un candidat poate contesta punctajul acordat la oricare din probele de concurs în termen de cel mult 48 de ore de la afişarea rezultatelor la ultima probă. Contestaţiile se depun:

a) la registratura inspectoratului şcolar, în cazul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ de stat;

b) la registratura Ministerului Educaţiei Naţionale, în cazul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din Palatul Naţional al Copiilor;
c) la secretariatul unităţii de învăţământ, în cazul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ particular.

Contestaţiile la concursul pentru ocuparea funcţiei de director şi de director adjunct se soluţionează de către o comisie constituită prin decizia inspectorului şcolar general, în următoarea componenţă:

a) preşedinte – inspector şcolar general/inspector şcolar general adjunct/inspector şcolar din cadrul domeniului management din inspectoratul şcolar;
b) membri – doi inspectori şcolari şi doi directori de la unităţi de învăţământ de stat;
c) doi secretari – inspectori şcolari/cadre didactice desemnate de inspectoratul şcolar.

Contestaţiile se soluţionează în termen de cel mult două zile lucrătoare de la înregistrarea acestora. Activitatea de reevaluare este monitorizată audio-video.

Candidații admiși mai au de susținut două probe: proba de interviu și analiză a CV-ului, probe care se vor susține în perioada 19 – 25 iulie, după următorul GRAFIC

Urmează încă 2 probe FORMALE: interviul și analiza CV-ului!

După soluționarea contestațiilor de la proba scrisă, candidații mi au de susținut două examene: interviu și analiza CV-ului!

b) analiza curriculumului vitae al candidaţilor realizată de comisia de concurs, în plenul ei, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 3, pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în curriculum vitae;
c) interviu în faţa comisiei de concurs, în care se apreciază calitatea şi susţinerea de către candidaţi a ofertei manageriale, precum şi cunoştinţe privind legislaţia specifică domeniului învăţământ preuniversitar raportată strict la specificul şi nivelul unităţii de învăţământ; durata probei este de maximum 30 de minute.

Directorii semnează contracte pe 4 ani. Pot fi schimbați la evaluările anuale!

Directorul/Directorul adjunct al unităţii de învăţământ de stat/Palatului Naţional al Copiilor, numit în funcţie ca urmare a promovării concursului, poate fi eliberat din funcţie, dacă pe perioada mandatului a obţinut calificativul “nesatisfăcător” în urma evaluării anuale, în urma unei inspecţii de evaluare instituţională sau a unei inspecţii care vizează aspecte de management.

Numirea, ca urmare a promovării concursului, în funcţiile de director şi de director adjunct pentru unităţile de învăţământ de stat se realizează prin decizie a inspectorului şcolar general, în conformitate cu hotărârea consiliului de administraţie, pentru o perioadă de 4 ani. În urma promovării concursului, directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ încheie contractul de management cu inspectorul şcolar general, pe o perioadă de 4 ani de la data numirii în funcţie. Contractul de management poate fi prelungit, cu acordul părţilor, în urma evaluării performanţelor manageriale pe o perioadă de cel mult 1 an.

Funcțiile vacante!

În funcţiile de director sau de director adjunct rămase vacante sau în cazul vacantării unor funcţii de director sau de director adjunct din unităţi de învăţământ de stat, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului sau prin delegarea atribuţiilor specifice funcţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin decizia inspectorului şcolar general, cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al persoanei solicitate. (2) Prioritate la ocuparea funcţiilor rămase vacante după organizarea concursului o au persoanele care au fost admise la concurs.

 

Citiți și: 


isj 400

N-au fost în stare să treacă examenul de LOGICĂ și acum se bagă iarăși pentru funcția de directori. Vezi o listă cu candidații care vor să conducă școlile din județ!
Caricatură

Ziar de Bistrita