Două companii din municipiu donează teren Primăriei Bistrița pentru realizarea accesului în noul cimitir municipal

 -  -  11140


Pentru ca Primăria Bistrița să poată amenaja o cale de acces către noul cimitir, două companii din municipiu sunt dispuse să doneze administrației locale anumite suprafețe din terenurile pe care le dețin. Un proiect de hotărâre care vizează acceptarea donațiilor se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Bistrița de la finalul lunii iulie.

”Municipiul Bistrița deține un teren în suprafață totală de 18.778 mp, proprietate publică a municipiului Bistrița, care, prin grija Direcției Servicii Publice, a fost amenajat cu destinația de cimitir. Acesta este înscris în inventarul domeniului public al municipiului Bistrița. Cimitirul nou amenajat alocă un număr total de 1.449 locuri de înhumare, din care 485 în sistem clasic cu suprastructură și 964 în sistem cu marcaj la nivelul terenului, o construcție cu destinația de sediu administrativ, un columbarium, o platformă gospodărească, alei, parcări și spații verzi aferente. Ținând cont de faptul că Primăria municipiului Bistrița nu mai deține locuri de veci în cimitirul vechi, dar și în vederea realizării accesului la cimitirul nou amenajat, necesar și pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare a cimitirului, s-au purtat discuții cu proprietarii terenurilor învecinate, respectiv cu reprezentanții societăților ECOMAS ENERGOSYSTEM S.R.L. și INST-NISTOR S.R.L., deoarece calea de acces viabilă către cimitir afectează terenurile proprietatea acestora”, se arată în documentația atașată proiectului de hotărâre.

În urma discuțiilor cu administratorii acestor companii, cele două societăți au depus oferte de donație cu sarcini a unor cote de teren pentru realizarea accesului la cimitir.

”Ofertele de donație cu sarcini cuprind și unele condiții, respectiv ca sumele necesare autentificării actelor de donaţie, documentațiile de dezmembrare și înscriere a cotelor de teren în evidenţele de carte funciară, precum și cele aferente lucrărilor de refacere a împrejmuirilor pe noul amplasament, de prelungire a rigolei care colectează apa pluvială din cimitir pe accesul nou creat, turnarea asfaltului pe platformă și pe calea de acces la platformă, să fie suportate din bugetul local al municipiului Bistriţa, iar lucrările să fie realizate de către Primăria municipiului Bistrița”, se mai arată în proiectul de hotărâre.

După semnarea contractelor de donație cu sarcini și îndeplinirea formalităților de cadastru și carte funciară, Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Bistrița se va ocupa de întocmirea documentațiilor de dezlipire a cotelor de teren care au făcut obiectul donației. Ulterior, după alipirea tuturor cotelor de teren care formează drumul de acces, acesta se va înscrie în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bistriţa, fiind declarat de uz și interes public local.

Lucrările de amenajare a drumului de acces, precum și lucrările solicitate de cele două societăți se vor realiza prin Direcției de Servicii Publice din cadrul Primăriei Bistrița.

1 notes
265 views
bookmark icon

One thought on “Două companii din municipiu donează teren Primăriei Bistrița pentru realizarea accesului în noul cimitir municipal

    Write a comment...

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *