Două medii de 10 la examenul de Bacalaureat în Bistrița-Năsăud; rată de promovare în județ de aproape 80%

Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat sesiunea iunie – iulie 2022 au fost publicate luni, 27 iunie. Acestea pot fi consultate pe portalul bacalaureat.edu.ro.

În Bistrița-Năsăud, examenul naţional de Bacalaureat s-a desfăşurat în şapte centre de examen pentru un total de 2.033 de candidaţi, din care 1.794 au provenit din promoţia actuală de absolvenţi de liceu, iar 239 din promoţiile anterioare.

Potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, rata de promovare la nivelul județului este de 78,2%, calculată ținând cont doar de absolvenții din promoția curentă. Rata cumulată de promovare pentru județul Bistrița-Năsăud, calculată ținând cont și de absolvenții din promoțiile anterioare, este de 74,15%. Au promovat 1.466 de candidați, dintr-un total de 1.977 de candidați prezenți.

În județ au fost înregistrate două medii de 10, acestea fiind obținute de elevi proveniți de la Colegiul Național ”Liviu Rebreanu” și Colegiul Național ”Andrei Mureșanu” din Bistrița. 

În total, medii cuprinse între 9,90 și 9,99 au obținut alți 9 absolvenți ai clasei a XII-a din Bistrița-Năsăud, atât de la licee din Bistrița, cât și Năsăud.

De asemenea, 405 dintre candidații din Bistrița-Năsăud au obținut medii cuprinse între 9,00 și 9,89. Alți 418 candidați au obținut medii între 8,0 și 9,0.

Medii între 7,0 și 8,0 au obținut 334 de elevi și alți 298 de elevi au obținut medii între 6,0 și 7,0. 

La această sesiune a examenului de Bacalaureat, un număr de 1.466 de absolvenți au reușit să obțină cel puțin media 6, astfel că ei au fost declarați reușiți. Un număr de circa 500 de candidați au fost declarați respinși. 

Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:

  • 13 au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română;
  • 1 a obținut nota 10 la proba de Limba și literatura maternă;
  • 110 au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului;
  • 116 au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

Candidații nemulțumiți de rezultate obținute pot depune contestații. Acestea se pot transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Afișarea rezultatelor finale este prevăzută în data de 1 iulie.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să parcurgă, cumulat, următoarele etape/condiții:

  1. recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
  2. susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  3. media notelor obținute la probele scrise trebuie să fie 6 (cel puțin).