Două școli din Bistrița, interesate să se înscrie în rețeaua de unități-pilot care vor utiliza catalogul electronic în noul an școlar

 -  - 


Din anul scolar 2022-2023, unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular pot consemna situația școlară a elevilor doar în format electronic (catalog electronic) cu condiția înscrierii în rețeaua de unități-pilot ce va fi aprobată prin ordin al ministrului Educației la data de 1 septembrie 2022, potrivit primarului Ioan Turc.

”În aceste unități de învățământ nu mai este necesară utilizarea cataloagelor în format tipărit, iar formularele electronice vor fi tipărite și arhivate doar la finalul anului școlar, respectând regimul actelor de studii și al documentelor școlare. Înscrierea în rețeaua de unități-pilot se face printr-o solicitare transmisă de reprezentantul legal al unității de învățământ către inspectoratul școlar pe raza căruia își desfășoară activitatea până la data de 16 august 2022. Inspectoratele școlare vor centraliza solicitările și vor transmite Ministerului Educației, până cel târziu la data de 19 august 2022, lista cuprinzând datele unităților de învățământ care solicită înscrierea în rețeaua de unități-pilot”, a explicat primarul Ioan Turc.

Unitățile de învățămant din rețeaua de unități-pilot vor avea în vedere, prin contractele semnate cu furnizorii programelor/serviciilor de catalog electronic, siguranța datelor cu caracter personal, in conformitate cu reglementările în vigoare.

Școlilor din reteaua de unități-pilot le este interzisă solicitarea achitării acestor servicii de către elevi sau de către reprezentanții legali ai acestora. Pot fi folosite surse din finanțarea complementară, din proiecte cu finanțare externă, prin finanțări specifice ale autorităților publice locale, sponsorizări, donații.

”Primăria Bistrița se angajează să sprijine financiar acest demers al școlilor din municipiu care solicită implementarea catalogului electronic, fiind vorba, în fond, de o componentă a digitalizării, absolut necesară și în procesul de învățământ preuniversitar. Deocamdată, Colegiul Național “Andrei Mureșanu” și Colegiul Tehnic INFOEL sunt singurele care au cerut susținerea municipalității pentru înscrierea în rețeaua de unități-pilot, dar sperăm ca mai multe școli bistrițene să dorească introducerea catalogului electronic, un pas înainte pentru activitatea didactică”, a adăugat Ioan Turc.

Loading

bookmark icon