Executări SILITE! Ce trebuie să știi ca să BLOCHEZI acest proces!

 -  -  12535


Executările SILITE sunt declandanșate atunci când titularul unui bun pe care l-a garantat NU poate duce la îndeplinire un contract pe care și l-a asumat! Vedeți în ce condiții se poate BLOCA executarea silită!

Băncile au făcut JAPCĂ la drumul mare, pe baza unor clauze abuzive, la credite! Cum să-i BLOCHEZI pe cei care vor să-ți execute bunurile și tot ce trebuie să știi despre executarea silită!

Ca urmare a modificărilor legislative din ultima perioadă majoritatea executărilor silite pornite în temeiul unor contracte de credit încheiate intre anii 2005-2010 sunt anulate de instanța de judecata! Executările silite NU se opresc de la sine. Încep și continua mizând pe faptul ca, sutele sau miile de persoane executate NU cunosc procedurile de BLOCARE a executării! În anumite cazuri, executările silite incept şi după 12 ani de la neachitarea ultimei rate!

Sfatul specialistului! Avocatul Alexandra Bertel explică variantele de BLOCARE a executării silite! Cum pot fi OPRITE abuzurile!

În instanţă de judecată, contestaţiile la executare sunt câştigate de debitori într-o proporţie covârşitoare! Acest aspect demonstrează abuzurile băncilor!

În 2019 ne confruntăm cu o serie de executări silite pornite în temeiul unor titluri executorii prescrise, situaţii în care instanţa constată că termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită era împlinit la momentul sesizării organului de executare; iar potrivit art. 707 alin. 2 Cod procedură civilă, „Prescripţia stinge dreptul de a obţine executarea silită şi orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie”.

Dacă instanţa va admite contestaţie la executare va fi anulată executarea silită, precum şi a toate formelor şi actelor de executare efectuate în dosar.

Desigur că, pentru a fi incidenta prescripţia extintiva e necesar a fi îndeplinite anumite condiţii care se verifică de instanţă de judecată pe calea contestaţiei le executare.

Condiție OBLIGATORIE: deschiderea unui proces! Dacă NU introduceţi contestaţie la executare, NU exista NICI o şansă să scăpaţi de executarea silită!

Problemele sunt de actualitate, chiar dacă s-a dezbătut şi s-a scris mult în presa în acest sens. Nu este uşor pentru nici o persoană să fie supusă unei executări silite! Datorită problemelor financiare de acest gen, unele cupluri divorţează şi multe persoane chiar se îmbolnăvesc!

Pentru a bloca excutarea silită e obligatorie introducerea unei acțiuni de contestaţie la executare la ORICE act de executare (nu neapărat la primul act de executare- practica instanţelor de judecata la ora actuală fiind favorabilă persoanelor fizice!), de ex.: la o poprire, etc.

“ motivele de ordine publică, respectiv perimarea executării silite şi prescripţia dreptului de a cerere executarea silită în temeiul reglementărilor anterioare noului Cod 14 civil nu sunt circumscrise termenului de formulare a contestaţiei la executare, ci pot fi invocate oricând în cursul executării silite”.

Executarea SILITĂ are termen de prescripție, dar BĂNCILE profită de bunăvoința omului și fac abuzuri !

De asemenea sunt multe dosare de executare începute înainte de 15 februarie 2013 în care trebuie cercetată perimarea executării silite! Începutul unui dosar de executare este data la care s-a înregistrat la executor cererea de executare silită de către banca/cesionar… (aspectul prezintă importanţă d.p.v. al legii aplicabile! Acestea prevăd condiţii diferite ce trebuie îndeplinite şi care trebuie verificate sub aspectul legalităţii.

În cazul dosarelor execuţionale mai vechi de anul 2013, dacă primiţi acte de la executorul judecătoresc după multă vreme, la un interval mai mare de 6 luni, apelaţi la un AVOCAT şi invocaţi perimarea executării silite! Şi acest aspect trebuie cercetat de instanţă de judecată! Sumele NU sunt verificate de executorul judecătoresc! Se începe executarea silită pentru orice sumă! De la câteva mii de lei până la milioane de lei!

De altfel nici incidenta prescripţiei extintive! Aceasta nici nu poate fi verificată întrucât Decizia (UNILATERALĂ) a băncii de a declara creditul scadent anticipat, de cele mai multe ori NU există la dosarul execuţional! Se timite în dosarul de la instanţă de judecată ca urmare a solicitării instanţei în faza de judecată!
ATENŢIE! Răspunsul creditoarei (băncii sau a cesionarului) poate induce în eroare! Trebuie trimisă Decizia băncii şi dovada de comunicare a acesteia către debitori! Altfel, menţiunea poate fi greşită intenţionat! Chiar şi aşa, clauza cu privire la declararea creditului scadent anticipat la bunul plac al băncii este ABUZIVA!

EXECUTORII judecătorești cer sume EXORBITANTE, pe baza unor clauze abuzive! Au fost cazuri cu comisioane cât jumătate dintr-un apartament!

În anumite contracte de credit, comisioanele sunt exorbitante.

Contractele de credit cuprinde de cele mai multe ori CLAUZE ABUZIVE! Cele încheiate în anii amintiţi anterior, CU SIGURANŢĂ! Comisioanele (ex.: de acordare, de administrare, de gestiune credit, de rambursare anticipată, etc.) se restituie de instanţă de judecată în orice situaţie. În unele cazuri, creditul a fost restituit în întregime cu câţiva ani în urmă şi contractul nu mai este în fiinţa sau nu a fost restituit integral şi a fost demarată executarea silită!

De ex.: S-a stabilit de instanţă de judecată că, DOAR COMISIONUL DE GESTIONARE (nu şi dobânda) a fost de 27.000 EURO…În speţă, pentru a beneficia de bani, clienţii au plătit, pe lângă dobânda percepută la suma împrumutată , comision de gestionare (echivalentul a jumătate dintr-un apartament!)

Exemplu de comision ABUZIV! Instanțele de judecată au SALVAT cazul și au făcut dreptate!

“Astfel, instanţa constată că reclamanţii au împrumutat de la pârâta ……suma de 75.000 de euro, restituibilă în 360 de rate lunare, şi că au achitat cu titlu de comision de întocmire dosar suma de 1.350 euro, iar cu titlu de comision de gestionare credit s-au angajat să achite lunar contravaloarea a 0,10% din valoarea creditului.

Aşa fiind, valoarea totală a comisionului de gestionare, aşa cum fusese estimată la momentul încheierii contractului, este de 27.000 euro (75 euro x 360 luni = 27.000 euro) reprezentând un procent de 36% din valoarea creditului. Aşadar, costul real pentru consumator al inserării acestei clauze este, în realitate, de 36% din valoarea creditului şi nu de 0,10%, cum lasă să se înţeleagă redactarea deficitară a clauzei…..”

De asemenea, dobânzile care au fost modificate unilateral de banca după criterii netransparente, sunt abuzive şi pot fi revizuite pe calea acţiunii în anulare!

Băncile au făcut JAPCĂ la drumul mare, pe baza unor clauze abuzive!

În ceea ce priveşte bună credinţă, reperele acesteia sunt diferite în domeniul protecţiei consumatorului, datorită unei exigenţe mult sporite. Aşa cum s-a spus cu multă consistenţă în literatura de specialitate: ,,bună -credinţă în materie de clauze abuzive reprezintă un concept european autonom. Interpretarea autonomă presupune că noţiunea de bună-credinţă va fi identificată şi aplicată în concordanţă cu spiritul Directivei şi nu în concordanţă cu perspectiva pe care sistemele naţionale de drept i-o atribuie. Buna-credinţă are rolul de a impune ca la evaluarea caracterului abuziv al unei clauze să se aibă în vedere toate circumstanţele relevante ale încheierii contractului.

De pildă: S-a accesat un credit pentru achiziţionarea unui imobil (sau pentru nevoi personale).

Datorită abuzurilor băncilor (şi MAI ALES a altor instituţii de credit (ex.:IFN-uri) cu comisioane şi dobânzi EXORBITANTE calculate conform propriilor criterii, netransparente), care percep COMISIOANE foarte mari (în realitate dobânzi mascate despre care NU s-a spus nimic la data încheierii contractului de credit), nejustificate şi ILEGALE, datorită inflaţiei, persoanele plătesc sume considerabile de bani la bancă şi după ani buni de plată creditul este aproape acelaşi ca cel de la data încheierii contractului de credit.

Ex.: s-a accesat un credit de 21.770 EURO în 2007, s-au plătit toate ratele la termen (comisioane, dobânzi) şi în 2015 s-a făcut o refinanţare, suma restanta de plată fiind de 20.115,21 EURO. În 8 ani, s-a plătit 1.654,79 EURO din credit!

Dacă intervin împrejurări imprevizibile şi nu mai poţi plăti, banca declara întregul credit scadent anticipat şi se demarează executarea silită. Imobilul (cel ipotecat, însă poate fi executat orice imobil aflat în proprietatea debitorului dacă sumă e mai mare de 10.000 RON chiar dacă nu e ipotecat, până la îndestularea creditorului) este executat silit şi vândut (de cele mai multe ori) la cel mai mare prêt oferit la licitaţia publică. Suma obţinută (care este derizorie raportat la preţul real de circulaţie al imobilului) se scade din credit şi rămâne un rest de bani (de cele mai multe ori destul de mare raportat la creanţa iniţială) care îl urmăreşte pe debitor….(ghiciţi până când?)

Acesta, în general, se execută prin poprire pe salariu, şi ACEASTA este situaţia cea mai frecvent întâlnită în practică în care, persoana ajunge sclavul băncilor (sau a altor instituţii de unde a avut inspiraţia de a se împrumuta!) până…..găseşte o soluţie….

Orice act de executare făcut de executor după ce s-a dispus suspendarea executării silite este ILEGAL şi trebuie obligatoriu anulat de instanţă de judecată! Cu toate acestea, au fost situaţii când s-au vândut apartamente, executarea silită fiind suspendată!

Dacă se vinde imobilul şi se admite contestaţia la executare, contestatorul are un prejudiciu greu de reparat!

La fel şi în cazul reţinerilor din salariu sau a împrumuturilor bancare, dacă nu e suspendată executarea silită.

Cererea de suspendare se poate face şi separat (în acest caz obligatoriu şi prin contestaţia la executare) şi se judecă de urgent (în câteva zile). Pentru a fi admisă, trebuie plătită o cauţiune (care se consemnează la CEC) şi trebuie îndeplinite anumite condiţii ce se verifică de instanţă de judecată!

Acelaşi efect de suspendare a executării silite îl are şi NOTIFICAREA de dare în plata!

NU stați cu mâinile-n sân și reclamați ABUZURILE! Un avocat vă poate ajuta să faceți dreptate!

Aşadar, SINGURA soluţie este să apelaţi la un AVOCAT! Prima măzură: contestaţie la executare. Odată demarata executarea silită, acest demers trebuie suspendat! Mai ales în cazul executării imobilelor însă, şi în cazul reţinerilor din salariu (prin poprire) este posibilă suspendarea executării silite!

Chiar dacă se introduce contestaţie la executare, executarea silită NU SE SUSPENDĂ DIN OFICIU! Adică, e nevoie de o procedură separată pentru a obţine suspendarea executării silite prin instanţă de judecată, în caz contrar, executorul judecătoresc poate continua executarea silită şi, chiar să vândă imobilul.

 

avocat Alexandra Bertel

1 notes
1660 views
bookmark icon

One thought on “Executări SILITE! Ce trebuie să știi ca să BLOCHEZI acest proces!

    Write a comment...

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *