FOTO: ANL a recepţionat 24 de locuinţe de serviciu în municipiul Bistriţa. Investiția se ridică la aproape un milion de euro

 -  -  1226


Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL), instituţie aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), a recepţionat, astăzi, în municipiul Bistriţa, 24 de locuinţe de serviciu.

Locuinţele (9 garsoniere şi 15 apartamente cu două camere) au fost construite pe strada Prundului, nr. 16E, blocul având un regim de înălţime Ct+P+3E+Et (canal tehnic+parter+3 etaje+etaj tehnic).

Valoarea investiţiei este de 4.620.335,75 lei (inclusiv TVA).

Potrivit ANL, beneficiarii acestor locuințe sunt funcţionarii publici, precum şi angajaţii din instituţii publice centrale şi locale, care nu deţin sau nu au deţinut, individual sau în comun, împreună cu soţii lor, în proprietate o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepţia cotelor-părţi din locuinţe dobândite prin moştenire.

Locuinţele de serviciu construite vor fi repartizate personalului propriu al instituţiilor care solicită acest lucru.

Închirierea locuinţelor de serviciu se va face în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică din fiecare domeniu sau, în situaţia în care nu există legislaţie specifică, se face în condiţiile OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe.

Locuinţele de serviciu construite prin programul implementat de ANL nu pot fi vândute.

De asemenea, instituţiile publice locale sau centrale pot încheia protocoale de colaborare, prin care stabilesc ca locuinţele de serviciu să fie repartizate personalului din mai multe instituţii. Pentru soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor de serviciu, autorităţile publice locale sau centrale vor constitui comisii de examinare a solicitărilor de locuinţe de serviciu şi vor stabili ordinea de repartizare şi modalităţile de diferenţiere.

Tot pe strada Prundului din Bistrița, ANL a mai construit un bloc cu 24 de locuințe, care au fost destinate specialiștilor din sănătate.

0 notes
351 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *