FOTO: Spații verzi pentru locuitorii din Subcetate. Cum a gândit Primăria Bistrița amenajarea zonei?

În ansamblul de locuințe Subcetate din municipiul Bistrița sunt construite 15 blocuri cu un total de 648 de apartamente precum și locuințe individuale. Locuitorii acesui ansamblu nu beneficiază de parcuri, zone de agrement și zone verzi amenajate.

Din acest motiv, la nivelul Primăriei Bistrița a fost gândit un proiect care prevede amenajarea de spaţii verzi în zona Subcetate, care, în opinia reprezentanților municipalității va contribui la îmbunătățirea factorilor de mediu și a condițiilor de viață, precum și la înfrumusețarea aspectului urbanistic al localității.

Terenul pe care se va realiza investiția aparține domeniului privat al municipiului Bistrița, suprafața acestuia fiind de 2.106 mp, iar pe data de 24 mai, când Consiliul Local Bistrița se va reuni într-o ședință ordinară, pe ordinea de zi figurează și un proiect de hotărâre care vizează aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie intitulat „Amenajare spatii verzi in zona Subcetate”.

Potrivit expunerii de motive a proiectului, noul spațiu verde din zona Subcetate vizează:

  • amenajarea unui scuar prin modelarea terenului, gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori și arbuști;
  • realizarea de alei pietonale, cu obligaţia că suprafaţa cumulată a acestor obiective, inclusiv dotările cu mobilier urban să nu depăşească 10% din suprafaţa totală a spaţiului verde;
  • racordarea la utilităti publice a terenului obiect al investiției;
  • limitele supafeței amenajate vor fi materilaizate prin gard de plasă dublat de gard viu cu înălțimea de 1,2 m;
  • crearea de facilități pentru recreere (montare aparate fitness pentru adulți);
  • spațiul verde va fi prevăzut pe lângă mobilierul urban și cu sistem de iluminare, cișmele, foișor pentru jocuri statice;
  • realizare sistem de irigații pentru spațiile verzi amenajate cu gazon;
  • instalare Wi-Fi în parcul amenajat;
  • instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor amenajate prin proiect;

Instalațiile vor fi racordate la rețelele de utilități existente pe stradă.

Amplasamentul propus pentru realizarea scuarului este situat în zona Subcetate, lângă strada Busuiocului. Accesul principal va fi pe strada Busuiocului, iar vecinatățiile viitorului scuar sunt:

N – drum de acces strada Irisului;

S – drum de acces strada Busuiocului;

V – firme particulare;

E – o casa de locuit privata si un teren de sport.

Valorea totală a investiției se ridică la 1,2 milioane de lei, iar durata de realizare a lucrărilor este estimată la 6 luni.

Pentru a finanța acest obiectiv de investiții, Primăria Bistrița ia în calcul inclusiv posibilitatea accesării de fonduri europene, însă, dacă acest lucru nu va fi posibil nu este exclusă nici o finanțare de la bugetul local.

Consilierii locali vor trebui să își exprime votul cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate  şi a indicatorilor tehnico-economic pentru acest obiectiv de investiții.Caricatură

Ziar de Bistrita